Znamy stypendystki 20 edycji L’oreal -Unesco dla kobiet i nauki

Sześć wybitnych polskich badaczek otrzymało wyróżnienie przyznane w jubileuszowej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Już po raz 20. organizatorzy zaprosili kobiety do udziału w jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów stypendialnych w Polsce. Naukowczynie prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, otrzymały możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendium.

Stypendystki programu zostały ogłoszone podczas spotkania on-line, w którym udział wzięli partnerzy programu oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

Świat nauki potrzebuje kobiet

Jubileuszowa edycja Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki to święto naukowczyń, ale także okazja do przedstawienia sytuacji kobiet w świecie nauki. Chociaż z każdym rokiem liczba badaczek rośnie, to wciąż nie jest satysfakcjonująca i wynosi 33% w skali światowej1. Tylko 28% absolwentek kierunków inżynierskich i 40% absolwentek informatyki to kobiety. Według badania UNESCO, dotyczącego obecności kobiet w nauce, postęp w tej sferze jest nadal zbyt wolny, szczególnie w naukach takich, jak fizyka, matematyka czy informatyka2. Potrzeba zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach naukowych jest potrzebą społeczną. Szacuje się, że do roku 2050 połowa nisko opłacanych zawodów, które mogą zostać poddane automatyzacji zniknie, a kobiety, które nie będą podnosiły swoich kompetencji naukowych mogą mieć problemy na rynku pracy przyszłości.

Zdaniem dotychczasowych stypendystek programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki różnorodność w zespołach naukowych jest bardzo ważna. Według 83% badanych zwiększa ona innowacyjność, a 68% twierdzi, że poprawia też jakość pracy i zmniejsza konfliktowość w zespole.3

Od 20 lat wspieramy wybitne badaczki, aby budować różnorodność w nauce

Celem programu od początku jego istnienia jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki poprzez wsparcie finansowe w formie stypendium.

Badania i innowacje to podstawa rozwoju naszej działalności, a nauka od zawsze jest dla nas wielką wartością. W Grupie L’Oréal wierzymy, że walka o wzmocnienie pozycji kobiet w nauce jest czymś więcej niż tylko kwestią równości, jest to również gwarancja jakości badań, co finalnie przekłada się na wszystkie obszary społeczne i ekonomiczne. Dlatego dążymy do rozwoju i wykorzystania pełnego potencjału nauki, na które ma wpływ różnorodność zespołów naukowych. Jednocześnie wspieranie kobiet i różnorodności jest dla nas strategicznym celem w ramach programu zrównoważonego rozwoju – mówi Niels Westerbye Juhl, dyrektor generalny L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Nasza współpraca przy tworzeniu tego programu, to działania na rzecz rozwoju nauki, ale w szczególności na rzecz zwiększenia udziału kobiet w nauce. Wspieranie projektów badawczych wybitnych badaczek oraz pokazanie ich dokonań, służy przezwyciężaniu ograniczeń i stereotypów, które nadal funkcjonują w naszej przestrzeni – powiedział w trakcie uroczystości prof. dr hab. Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Poprzedni rok był wyjątkowy z wielu powodów. Świat nauki także mierzył się z wyzwaniami, ale wydarzyło się jednocześnie wiele dobrego w obszarze docenienia roli kobiet w nauce.

Rok 2020 zapamiętamy jako rok pandemii, która przyniosła olbrzymie straty dla społeczeństw. Tylko dzięki nauce mogliśmy szybko stanąć do walki z COVID i odpowiedzieć na zagrożenia. To wskazuje jak olbrzymia jest rola nauki w życiu współczesnego świata, a w niej bardzo wyczuwalna rola kobiet, które miały olbrzymi wkład w wielkie osiągnięcia naukowe w walce z pandemią – mówił w trakcie wydarzenia prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk.

W jubileuszowej, 20. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, naukowczynie mogły zgłaszać swoje kandydatury wiosną 2020 r. Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, spośród najlepszych aplikacji wyróżniło 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki, przy wsparciu partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Akademii Nauk, będą brały udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia będą promowane nie tylko w środowisku naukowym, ale także prezentowane szerszej opinii publicznej.

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki zrobił bardzo dużo dla ugruntowania pozycji polskich badaczek, poprzez przyznawane im stypendia wzmocnił ich przekonanie, że to co robią jest ważne. W ostatniej, jubileuszowej edycji uzyskaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń. Stanowi to dla nas potwierdzenie, że program jest potrzebny, a młode kobiety, poszukują wsparcia, aby rozwijać swój potencjał na polu naukowym. Przed nami jednak nadal wiele do zrobienia. Pomimo, że coraz więcej kobiet chce pracować naukowo i zmieniać świat nauki, to nadal są one w mniejszości. Współczesny świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet – powiedziała prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Stypendystki 20. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Poniżej przedstawiamy sylwetki nagrodzonych naukowczyń:

KATEGORIA MAGISTRANCKA:

Mgr Adrianna Musiał od wczesnych lat pasjonowała się genetyką, dlatego rozpoczęła studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Biotechnologia (licencjat), Biotechnologia molekularna (studia magisterskie). Badaczka otrzymała stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Tematem jej badań naukowych jest geneza pochodzenia konika polskiego.

KATEGORIA DOKTORANCKA:

Mgr Marika Turek studiowała na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, równocześnie na kierunkach chemia i biotechnologia. Od roku 2020 jest kierownikiem grantu PRELUDIUM 17 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, który ma na celu otrzymanie nowych, dwuskładnikowych leków przeciwnadciśnieniowych, mogących jednocześnie stanowić leczenie wspomagające zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Dr Aleksandra Kopacz wiedzę zdobywała na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od studiów licencjackich jest związana z Zakładem Biotechnologii Medycznej. W swoich badaniach stara się zrozumieć mechanizmy starzenia się i dysfunkcji komórek śródbłonka, leżących u podstaw powstawania chorób sercowo-naczyniowych, w szczególności tętniaka aorty brzusznej.

KATEGORIA HABILITANCKA:

Dr Anna Karnkowska rozpoczynając karierę naukową na Uniwersytecie Warszawskim zajmowała się głównie taksonomią, filogenezą i różnorodnością jednokomórkowych glonów – euglenin. Aktualnie badaczka prowadzi również badania ekologiczne, w których stara się określić rolę mikroorganizmów eukariotycznych w ekosystemach wodnych. Anna Karnowska w 2011 roku obroniła doktorat na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Maria Górna swoją wiedzę zdobywała na studiach matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pokochała skomplikowany świat białek i biologię molekularną. Podczas doktoratu na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Cambridge zaczęła zgłębiać biologię strukturalną. Studia na Uniwersytecie w Cambridge wspierało europejskie stypendium Marie Curie oraz nagroda Cambridge European Trust. Obecnie chce nadal odkrywać tajniki funkcji i struktury białek z nadzieją, że uda się poznać, zdiagnozować i zwalczyć choroby zakaźne i autoimmunologiczne, bądź nowotworowe.

Dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak4 studiowała biotechnologię na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Następnie ukończyła studia magisterskie o specjalności bioinformatyka na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskała w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w 2013 roku. Od 2013 r. jest członkiem jednego z najbardziej znanych projektów badawczych na świecie – GENCODE, którego celem jest tworzenie wysokiej jakości katalogów genów dla genomów człowieka i myszy oraz ich eksperymentalna weryfikacja.