Zmiana stylu życia wpływa na leczenie chorych na raka piersi

Fakt, że otyłość i mała aktywność fizyczna są czynnikami ryzyka rozwoju wielu nowotworów, zwiększają ryzyko nawrotu choroby i wiążą się z krótszym czasem całkowitego przeżycia – nie jest nowością. Teraz jednak pojawiły się na to naukowe dowody.

Podczas konferencji San Antonio Breast Cancer Symposium w grudniu 2018r. przedstawiono wyniki etapowej analizy badania z randomizacją SUCCESS C. W badaniu tym chore na raka piersi otrzymywały w ramieniu eksperymentalnym szczegółowe zalecenia dotyczące zmiany stylu życia, utrzymania prawidłowej masy ciała, zwiększenia aktywności fizycznej i poprawy diety. Porady udzielane były telefonicznie i drogą mailową przez przeszkolony personel medyczny. Ponadto prowadzono indywidualny dziennik aktywności i w przypadku wątpliwości kontaktowano się z chorymi. Grupa kontrolna otrzymywała tylko ogólne porady dotyczące zdrowego trybu życia.

Badana interwencja spowodowała średni spadek masy ciała o 1 kg (w grupie kontrolnej odnotowano wzrost o średnio 0,95 kg). Nie odnotowano jednak wpływu tej interwencji na czas do nawrotu choroby czy czas przeżycia całkowitego. Procent chorych stosujących się do otrzymanych zaleceń podczas dwóch lat trwania badania był zaskakująco niski i wyniósł zaledwie 64,4%. Dodatkowa analiza przeprowadzona w grupie kobiet przestrzegających zaleceń wykazała dłuższy czas wolny od nawrotu i czas przeżycia całkowitego u chorych z ramienia eksperymentalnego.

www.abstracts2view.com