Zdalna opieka medyczna

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, biorący udział w projektach realizowanych przez Fundację Ekspert-Kujawy, będą mogli od stycznia 2018 roku przez sześć miesięcy skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdalnej opieki medycznej.

Projekt „Miasto Zdrowia” realizowany będzie przy współpracy z kujawski samorządami. W ramach projektów mających na celu dostarczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, niesamodzielnym czy przewlekle chorym możliwe będzie także objęcie podopiecznych całodobowym monitoringiem Centrum Zdalnej Opieki zlokalizowanym w Krakowie.

W projekt zaangażowany będzie personel fundacji oraz ratownicy medyczni z Centrum Zdalnej Opieki Imed24 prowadzonego przez Comarch.

Opieka nad mieszkańcami

Dzięki Usłudze Zdalnej Opieki, przy użyciu zestawów Senior Medical Assistant (SMA) składających się z dedykowanego tabletu wraz z zainstalowaną aplikacją uczestnicy będą mogli całodobowo kontaktować się z Centrum Zdalnej Opieki, a także rejestrować wyniki samodzielnie prowadzonej diagnostyki w postaci dzienniczka zdrowia.

Uczestnicy projektu objęci monitoringiem będą mogli sami zaalarmować ratowników medycznych przez całą dobę, np. w przypadku złego samopoczucia. Ratownicy skontaktują się niezwłocznie i stosując medyczne procedury postępowania udzielą niezbędnej pomocy. Jeśli będzie taka potrzeba wezwą także pomoc lokalnego ratownictwa medycznego udzielając jednocześnie niezbędnych informacji o osobie potrzebującej pomocy – mówi Andrzej Rybicki, Dyrektor Konsultingu, Comarch Healthcare, spółki realizującej projekt.

Zarówno dostarczone urządzenia, jak i oprogramowanie zapewniają sprawną reakcję, pozwalającą ratować życie i zdrowie osób objętych telemonitoringiem.

Rozpoczęcie współpracy w ramach projektu „Miasto Zdrowia” z firmą Comarch umożliwi nam sprawdzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w opiece społecznej – mówi Jolanta Woźnica, Dyrektor Fundacji Ekspert-Kujawy – Odbiorcami usługi będą osoby uczestniczące w realizowanych przez nas projektach na terenie Miasta i Gminy Inowrocławia, Gminy Gniewkowo i Powiatu Żnińskiego. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu będziemy mogli zapewnić uczestnikom dodatkowe usługi wspierające.

W efekcie dostarczenia usług zdalnych zgromadzone zostaną dane, które posłużą do przygotowania analiz dotyczących potrzeb mieszkańców i sposobu korzystania z usługi. Wszystkie zgromadzone dane pozostaną anonimowe a opracowane raporty pozwolą zaangażowanym w projekt samorządom podejmować  decyzje o prowadzeniu programów teleopieki odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb.