Zanieczyszczenie powietrza skraca życie o 20 miesięcy

W związku z zanieczyszczeniem powietrza przewidywany średni czas życia dziś narodzonego dziecka będzie krótszy o ok. 20 miesięcy.

W krajach południowej Azji (Pakistanie czy Bangladeszu) efekt ten może być jeszcze wyraźniejszy i wynieść 30 miesięcy. W skali świata zanieczyszczenie powietrza jest piątą przyczyną zgonów, wyprzedzając wypadki samochodowe i malarię. W 2017 roku odnotowano blisko 5 milionów zgonów wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem i bezpośrednio spowodowanych nowotworami płuc, udarami, zawałami serca czy cukrzycą typu II.

Głównym źródłem zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń są piece węglowe lub stosowanie drewna jako opału. Za skażenie zewnętrzne odpowiadają samochody, przemysł i elektrownie węglowe.

Szybki wzrost i większa częstość oddechów czynią z dzieci grupę bardziej wrażliwą na zanieczyszczenia. Oddychanie skażonym powietrzem powiązano u dzieci z ryzykiem zaburzenia rozwoju mózgu, ograniczeniem pojemności oddechowej płuc czy rozwojem astmy.

źródło:www.stateofglobalair.org