Zaburzenia Hemostazy w Ginekologii i Położnictwie

W dniach 15-16 marca 2019 roku w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Zaburzenia Hemostazy w Ginekologii i Położnictwie” poświęcona istotnym zagadnieniom związanym z zaburzeniami układu krzepnięcia u kobiet, które stanowią bardzo ważny problem kliniczny w pracy lekarzy ginekologów – położników, anestezjologów, internistów, hematologów i transfuzjologów oraz diagnostów laboratoryjnych.

„Mamy nadzieję, że lepsze zrozumienie mechanizmów kształtujących hemostazę u kobiet, przyczyni się do wczesnej diagnostyki i wdrożenia właściwego leczenia zaburzeń układu krzepnięcia, zapobiegającym ciężkim powikłaniom hemostazy u kobiet, koagulopatiom pokrwotocznym oraz powtarzającym się utratom ciąż.” – mówi jeden z organizatorów prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz.

Uczestnicy spotkania otrzymają 13 punktów edukacyjnych.

Miejsce: Novotel Warszawa Airport

Ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa

Program konferencji dostępny na stronie:

www.hemostaza.alltus.pl