Wystartowała V edycja Prix Galien Polska

Już po raz piąty firmy i naukowcy pracujący nad przełomowymi rozwiązaniami w farmacji i medycynie mogą zgłaszać się do konkursu Prix Galien Polska. Aplikacje przyjmowane są do 9 kwietnia 2018 r., a medal Prix Galien zdobyć można w sześciu kategoriach.

Prix Galien Polska jest krajową edycją prestiżowego globalnego konkursu Prix Galien, którego celem jest wyróżnienie twórców innowacji w farmacji i medycynie, tworzących nowe rozwiązania dla pacjentów, których potrzeby zdrowotne do tej pory pozostawały bez optymalnej odpowiedzi.

W V edycji medal Prix Galien Polska zdobyć można w następujących kategoriach:

  1. Innowacyjny oryginalny produkt leczniczy
  2. Generyczny produkt leczniczy z elementami innowacji
  • Innowacyjne odkrycie naukowe
  1. Innowacyjny wyrób medyczny
  2. E-zdrowie
  3. Innowacyjna kampania zdrowotna

Kapituła przyzna również nagrodę uznania Pro Bono Humanum dla osoby lub organizacji mającej przełomowy wkład w dziedzinę ochrony zdrowia w Polsce.

W kapitule Prix Galien Polska zasiada 13 wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska medycznego i farmaceutycznego, pod przewodnictwem prof. Cezarego Szczylika, wybitnego onkologa i hematologa.

Gorąco zapraszam do zgłaszania się do Prix Galien Polska. Zadaniem nagrody jest wyrażenie szacunku i dowartościowanie intelektualnego wysiłku uczonych i twórców rozwiązań poprawiających stan zdrowia pacjentów w Polsce i na całym świecie – mówi prof. dr hab. Cezary Szczylik, Przewodniczący Kapituły Prix Galien Polska. – Na nagrodę mają szansę te zgłoszenia, które faktycznie niosą za sobą zmianę w obszarze medycyny, farmacji i ochrony zdrowia: będące innowacją terapeutyczną leki o najszerszym zasięgu i największej efektywności, a także odkrycia naukowe rodzimych badaczy czy innowacyjne wyroby medyczne. Kapituła wyróżni również kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej. W tym roku po raz pierwszy na nagrodę mają też szansę lecznicze produkty generyczne wnoszące dodatkową wartość w stosunku do oryginalnego leku oraz nowoczesne rozwiązania z zakresu e-zdrowia.

Aplikacje można składać za pomocą platformy zgłoszeniowej online od 18 października 2017 r. do 9 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje o nagrodzie, kategoriach oraz regulamin znajdują się na stronie www.prixgalien.pl. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 r. podczas uroczystej ceremonii finałowej w Warszawie.

Podczas gali już po raz trzeci przyznane zostanie stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca do 25 roku życia. Stypendium wynoszące 10 000 zł otrzyma osoba, która może wykazać się dorobkiem naukowym. Wspieranie początkujących badaczy, a tym samym polskiej nauki, jest jedną z misji Prix Galien Polska, czyniąc jednocześnie polską edycję konkursu wyjątkową na tle wszystkich 15 krajów, w których jest przyznawana nagroda Galena.

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Innowacji w Farmacji i Medycynie, a patronatem honorowym objęły go Ambasada Francji oraz Ambasada Luksemburga w Polsce.