Dom Ronalda McDonalda otwarty

Domu Ronalda McDonalda, który powstał przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oficjalnie otwarty. Budynek, zlokalizowany przy ulicy Księcia Trojdena 2B w Kampusie Banacha WUM, jest pierwszym tego typu obiektem na świecie połączonym ze strefą przedszkolną, nazwaną WUMikiem.

W otwarciu Domu uczestniczyli:  prof. Zbigniew Gaciong – rektor WUM, prof. Paweł Włodarski – prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju WUM, Marzena Kowalczyk – zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych UCK WUM, dr hab. Ernest Kuchar – zastępca dyrektora ds. lecznictwa DSK UCK WUM, Bożena Ścieglińska – naczelna pielęgniarka DSK UCK WUM, Adam Pieńkowski – dyrektor generalny McDonald’s Polska, prof. Adam Jelonek – prezes honorowy Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda, prof. Wiesław W. Jędrzejczak – członek Rady Fundacji, przewodniczący Komisji Programowej Fundacji Ronalda McDonalda, Anna Sobota – członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda, Katarzyna Nowakowska – Prezes Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda, Dyrektor Wykonawcza Fundacji,  Krzysztof Kłapa – wiceprezes Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda, Marta Ewa Wojtach – rzecznik prasowy WUM, Renata Barańska – manager Domu Ronalda McDonalda, Anna Borys – w przeszłości członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda, obecnie donatorka i przyjaciółka Domu, wolontariusze oraz członkowie zespołu Domu.

Pierwsze rodziny hospitalizowanych dzieci Dom przyjmie w maju. Warunkiem skorzystania  
z gościny i opieki w fundacyjnym Domu będzie rekomendacja i skierowanie ze strony Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM. Pobyt w Domu i korzystanie z jego pełnej oferty są bezpłatne.

„Podobnie jak w domach Fundacji Ronalda McDonalda na całym świecie, rodziny dzieci długotrwale leczonych w szpitalu zyskają „Dom poza domem”. Największym kapitałem naszej uczelni i szpitali, których uniwersytet ma aż pięć, jest znakomita kadra – która rozwija medycynę, leczy chorych i kształci kolejne pokolenia studentów. W uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury rocznie pomoc uzyskuje ponad  72 500 ( 2020 r.) małych pacjentów. W naszych klinikach hospitalizowanych jest ponad 30 000 (2020 r.) dzieci i młodzieży. Wiele z nich, a szczególnie pacjenci onkologiczni, neonatologiczni oraz dzieci po przeszczepieniach szpiku przebywają w szpitalu najdłużej. Bywa, że taki pobyt trwa nawet ponad rok. Obecność rodziny i pomoc innych dobrych ludzi jest bezcenna dla procesu zdrowienia. Wspaniali studenci  – przyszli pracownicy ochrony zdrowia – wspierają Fundację w ramach wolontariatu od wielu lat. Gmach Domu będzie zarazem siedzibą WUMIKa – przedszkola dla dzieci pracowników i studentów naszej uczelni. Jako Rektor i lekarz jestem przekonany, że drugi Dom Ronalda McDonalda w Polsce, który powstał przy  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w realnym wymiarze pomoże małym pacjentom i ich rodzinom przejść przez niezwykle trudny czas jakim jest choroba dziecka” – mówi prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Cieszymy się, że drugi Dom Ronalda McDonalda w Polsce powstał przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Ta wspólna inicjatywa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  i Fundacji Ronalda McDonalda sprawi, że nasz szpital będzie jeszcze skuteczniej pomagał małym pacjentom. Powstanie Domu oznacza istotne wsparcie w procesie leczenia dzieci, które będą mogły mieć stały kontakt z najbliższymi. Szczególnie w długich procesach hospitalizacji obserwujemy jak ważne jest, aby rodziny były razem w tak trudnym czasie.   
W trosce o naszych najmłodszych pacjentów i ich rodziny szpital planuje również uruchomienie, z inicjatywy prof. Bożeny Kociszewskiej – Najman, w kierowanej przez panią profesor Klinice Neonatologii kilku pokoi dla mam noworodków, co umożliwi im sprawowanie stałej opieki nad maluchami” – mówi Anna Łukasik, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Komfortowe warunki dla rodzin chorych dzieci

Dom Ronalda McDonalda przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM to ponad 2000 m² przyjaznej rodzinie powierzchni użytkowej na trzech kondygnacjach. Znajduje się w nim  25 komfortowych apartamentów 2-, 3- lub 4-osobowych zapewniających rodzinom osobistą przestrzeń. W każdym pokoju znajduje się przestronna i wygodna łazienka. Dom otoczony jest ogrodem, na dachu znajduje się taras, który pozwala odpocząć w otoczeniu roślin. Do dyspozycji rodzin przygotowano dużą wspólną kuchnię i jadalnię, a także pralnię, bawialnię  i bibliotekę. Koszty budowy, w tym zasadnicza część obejmująca 25 pokoi rodzinnych oraz rozbudowaną strefę wspólną, sfinansowane zostały ze środków Fundacji Ronalda McDonalda pochodzących z darowizn od firm i darczyńców indywidualnych. Warszawski Uniwersytet Medyczny użyczył Fundacji działkę budowlaną przy ul. Księcia Trojdena, na której wybudowany został Dom oraz wniósł znaczący wkład finansowy.

Autorami budynku jest zespół AFP architekci pod kierunkiem Tomasza Flejterskiego i Alicji Szojdy.

Priorytet dla rodzin dzieci z oddziałów onkologicznych

Z pobytu w Domu Ronalda McDonalda mogą korzystać rodzice pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM, przy czym priorytet zakwaterowania posiadają rodziny dzieci z oddziałów onkologicznych. Jak zauważa prof. Wiesław W. Jędrzejczak, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda, miejsce to będzie służyło także adaptacji do życia po zakończeniu przez dzieci cyklu chemioterapii lub po przejściu przez nie zabiegu transplantacji szpiku.

„Współczesne agresywne terapie chorób nowotworowych z jednej strony oferują dzieciom wyleczenie, ale z drugiej strony wymagają okresu adaptacji do życia w środowisku bez natychmiastowej specjalistycznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. Wymaga to stworzenia pośredniego ogniwa między pobytem w klinice onkologicznej a normalnym środowiskiem domowym, przedszkolnym i szkolnym. Obecne systemy ochrony zdrowia często nie przewidują istnienia takiego ogniwa i Domy Ronalda McDonalda mają za zadanie wypełnić tę lukę. Są przeznaczone dla chorych, którzy już zakończyli cykl chemioterapii lub otrzymali przeszczepienie szpiku, ale jeszcze są zagrożeni wczesnymi powikłaniami i mogą wymagać szybkiej specjalistycznej pomocy niedostępnej w potrzebnym czasie w pobliżu miejsca zamieszkania.

W tych domach dzieci przebywają z jednym z rodziców i przechodzą wstępny okres rekonwalescencji, aby po jego zakończeniu wrócić do swojego naturalnego środowiska. Jeśli na skutek choroby i leczenia powstały trwałe upośledzenia, to w trakcie pobytu w Domu Ronalda McDonalda rodzice nabywają umiejętności pomocy dzieciom w oswojeniu się  z tą sytuacją, a także jej technicznej obsługi. Wszystko po to, aby tym najciężej dotkniętym przez los młodym ludziom przywrócić możliwość normalnego życia i ich samych przywrócić społeczeństwu” – mówi prof. Wiesław W. Jędrzejczak.

Namiastka normalnego życia

Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM od lat współpracuje z Fundacją Ronalda McDonalda. Każdego dnia zespół Fundacji jest obecny na szpitalnych oddziałach, towarzyszy hospitalizowanym dzieciom i ich najbliższym w walce z chorobą.

Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii DSK UCK WUM, członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda z działalnością Fundacji zetknął się ponad 30 lat temu.

„Było to pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, kiedy, pracując w szpitalach w Niemczech i w Austrii, po raz pierwszy zetknąłem się z różnymi fundacjami i zobaczyłem, czym jest Fundacja Ronalda McDonalda dla leczonych w szpitalu dzieci, a także dla ich rodzin. Wtedy też po raz pierwszy ujrzałem wprowadzanie w życie hasła, które Fundacji przyświeca do dziś: „Aby rodzina mogła być razem”. Minęło trochę czasu, Fundacja Ronalda McDonalda pojawiła się w naszym kraju i nagle okazało się, że oprócz pokoi rodzinnych, które Fundacja na początku organizowała i finansowała, zaczęto myśleć o Domu Ronalda McDonalda. Dziś marzenia te stały się faktem. Jeden Dom Fundacji Ronalda McDonalda funkcjonuje już od lat w Krakowie. Teraz otwiera się drugi w Warszawie przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ogromna praca i zaangażowanie wielu darczyńców i wolontariuszy Fundacji, którym przyświecała idea poprawy jakości życia całych rodzin dzieci chorych na nowotwory sprawiły, że Dom Ronalda McDonalda stał się miejscem, w którym odnajdują oni namiastkę normalnego, domowego życia, znajdują pomoc psychologiczną i łatwiej znoszą trudy terapii. Pobyt w Domu – w pełni finansowany przez Fundację Ronalda McDonalda – trwa do czasu zakończenia leczenia, co czasami oznacza od kilku dni do ponad roku” – mówi prof. Michał Matysiak.

Nowe standardy opieki pediatrycznej

Współpraca Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM i Fundacji Ronalda McDonalda służy poprawie standardów medycyny pediatrycznej, a także sprawia, że rodzina może być zawsze razem, także w tak trudnej sytuacji jak ciężka choroba dziecka i jego hospitalizacja.

„Zbudowaliśmy Dom w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala, aby najbliżsi dzieci chorych onkologicznie, hematologicznie, tych wszystkich, których leczenie wymaga najwięcej czasu, mieli jak największy komfort bliskości. Stała obecność rodziny jest dla dziecka źródłem poczucia bezpieczeństwa i Dom jest właśnie po to. Pomagając szpitalowi, wspieramy zespół medyczny, pomagając rodzicom, minimalizujemy bariery związane z odległością od szpitala, długością pobytu, kosztami, dostępem do leczenia. Dom powstał i będzie pomagać bezpłatnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu przyjaciół, donatorów, którzy identyfikują się z naszą misją i pracą na rzecz całej rodziny dziecka długo hospitalizowanego. Dom to ważna, wspólna sprawa” – mówi Katarzyna Nowakowska, prezes zarządu i dyrektor wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

„To, że leczymy dziś dzieci z chorób nowotworowych w granicach 80-90% jest sukcesem oczywiście ekip leczących, ale także lekarza pierwszego kontaktu, lekarza pediatry, lekarza rodzinnego – czyli tego lekarza, do którego pacjent zgłosi się po raz pierwszy. Jednak nie można zapominać o wielkich zasługach licznych wolontariuszy Fundacji, którzy codziennie poświęcają swój czas na opiekę nad chorymi dziećmi i służą pomocą ich rodzinom.  
To wolontariusze Fundacji Ronalda McDonalda dbają o to, by okres terapii niósł za sobą jak najmniej problemów dla chorych dzieci i ich rodzin. Musimy pamiętać, że dobro wraca. Warto więc angażować się w działania na rzecz innych, tak jak robi to Fundacja Ronalda McDonalda. Zachęcam do wsparcia działań Fundacji, bo wszystkie kroki, które Państwo podejmiecie, aby umożliwić Fundacji działanie na wszystkich jej polach, będą tymi, które sprawią, że więcej uśmiechu pojawi się na twarzach dzieci wracających do pełnego zdrowia” – dodaje prof. Michał Matysiak.

Pierwszy na świecie Dom ze strefą przedszkolną

Warszawski Dom posiada także – jako pierwszy na świecie – strefę o funkcjach przedszkolnych WUMIK, która powstała z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. WUMIK, z blisko 300 m2 powierzchni użytkowej, na co dzień służący dzieciom pracowników i studentów uniwersytetu, będzie również oferował opiekę zdrowemu rodzeństwu małych pacjentów, kiedy mama i tata będą zajmowali się siostrą lub bratem w szpitalu. Znajdą się w nim dwie sale, każda o powierzchni ok. 56 m² z łazienkami dziecięcymi, a także własny, ogrodzony, wyposażony w atestowany sprzęt plac zabaw  o powierzchni 158 m². Obecnie trwają prace organizacyjne i formalne związane z uruchomieniem strefy przedszkolnej.

Zapraszamy na wirtualny spacer po Domu Ronalda McDonalda dostępny na www.uckwum/dla-pacjenta/dom-fundacji-ronalda-mcdonalda/spacer