Wszystko o czerniaku

„Wielodyscyplinarna opieka w leczeniu chorych na czerniaka i innych nowotworów skóry” to temat konferencji na jaką 20 czerwca zapraszają pielęgniarki z Zakładu Pielęgniarskiego Chirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskiego Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych z Terenowego Oddziału w Gdańsku.

Czerniak wciąż jest jednym z najgroźniejszych nowotworów, a zbyt późno wykryty ma znikome szanse na wyleczenie. Chorych na czerniaka, podobnie jak i inne nowotwory skórne, należy objąć specjalistyczną opieką o czym będzie mowa na konferencji. Ponadto omawiane będą: aktualne rekomendacje PSPO, leczenie chirurgicznie oraz rola dermochirurga w terapii czerniaka, a także rodzaje diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, postępy w leczeniu systemowym nowotoworów skóry. Jedną z ważniejszych sesji będzie przygotowanie do operacji pacjenta i ich edukacja.

Na konferencję można się zarejestrować poprzez email na: kasia.w7@op.pl