Więcej kobiet w PAN

Niemal dwukrotnie zwiększyła się liczba kobiet w Polskiej Akademii Nauk – z nieco ponad 4 do ponad 7 proc. Podczas ostatnich wyborów w struktury Akademii przyjęto dziewięć pań.

Wybory w PAN odbywają się co cztery lata.
fot. archiwum

W kwietniu prezes PAN wysłał do członków PAN list, w którym pisał o niedostatecznej reprezentacji kobiet w Akademii oraz o strukturze wiekowej członków krajowych (w 2015 r. średnia wieku wyniosła 75 lat). Prosił, aby zgłaszać na członków PAN i popierać kandydatki oraz osoby z młodszego pokolenia. Udało się te statystyki nieco zmienić.

“W tej chwili w Polskiej Akademii Nauk jest powyżej 7 proc. kobiet. To jest ciągle strasznie mało, ale przypominam, że startowaliśmy z czterech. Mam nadzieję, że ten proces będzie trwał. Będę do tego dążył” – zapowiedział prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

W gronie nowo przyjętych w struktury PAN znalazły się m.in. prof. Mirosława Marody, prof. Małgorzata Kossut, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, prof. Małgorzata Kossowska, prof. Anetta Undas, dr Agnieszka Chacińska.

“Mamy świadomość, że w rozwoju nauki liczą się otwarcie na wszystkie utalentowane osoby. I mamy całkowite przekonanie, że te utalentowane osoby rodzą się z taką samą częstotliwością zarówno wśród osób płci męskiej, jak i żeńskiej. Zaczynamy znacząco dostrzegać utalentowane kobiety, bo to, że tych 9 kobiet to znakomici naukowcy, nie ulega najmniejszej wątpliwości” – podsumował.

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego PAN członkami korespondentami Akademii zostało w sumie 35 osób, 28 uczonych zostało zaś członkami rzeczywistymi. Wybierani są oni przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię.

W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi: rzeczywiści i korespondenci oraz członkowie zagraniczni. Członkowie krajowi (może być ich maksymalnie 350) biorą udział w Zgromadzeniu Ogólnym PAN. Członek krajowy PAN otrzymuje miesięczne uposażenie, które jest świadczeniem niezależnym od dochodów pobieranych z innych źródeł. Listę nowych członków i członkiń PAN można znaleźć na stronie Akademii.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce