Weź udział w badaniu

Studentki II roku psychologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu skonstruowały kwestionariusz dotyczący komponentu cech osób pracujących z pacjentami terminalnie chorymi oraz mających częsty kontakt ze śmiercią.

Ma on na celu stworzenia naukowej charakterystyki osób pracujących w tym zawodzie, znalezienie zbioru cech, którymi charakteryzują się osoby pracującymi z pacjentami terminalnie chorymi lub mającymi częsty kontakt ze śmiercią. Wyniki tych badań stanowić będą podstawę do stworzenia nowych narzędzi radzenia sobie z sytuacjami napotykanymi w tego typu pracy. Umożliwi to również bardziej trafny dobór osób do zawodów obcujących ze śmiercią.

Link do ankiety: https://ankiety.ucntn.umk.pl/883949/lang-pl