Weryfikacja prawa wykonywania zawodu pielęgniarek

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych uruchomiła możliwość sprawdzenia czy konkretna osoba posiada prawo wykonywania zawodu i jest zarejestrowana.

W celu wyszukania osoby konieczne jest podanie numeru PESEL, imion i nazwiska lub nr prawa wykonywania zawodu. Baza danych jest aktualizowana co 24 godziny. System ogranicza liczbę zapytań do 20 w czasie 24 godzin z danego adresu IP.

System obejmuje następujące statusy:

Osoba zarejestrowana
Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielęgniarką/pielęgniarzem (lub położnym/położną) wpisaną/ym do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez (nazwa izby)

Osoba z zaprzestaniem
Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielęgniarką/pielęgniarzem (lub położnym/położną) wpisaną/ym do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez (nazwa izby) obecnie zaprzestał/a wykonywania zawodu

Osoba z wpisanym skreśleniem
Osoba o danych (dane po których szukano) jest osobą skreśloną z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Osoba z wygaszonym PWZ
Osoba o danych (dane po których szukano) posiada wygaszone prawo wykonywania zawodu i nie może wykonywać zawodu.

Brak takiej osoby
Brak takiej osoby (dane po których szukano), prosimy o sprawdzenie danych lub wyszukanie po dodatkowych opcjach.

W przypadku błędnego wyniku weryfikacji trzeba się skontaktować z właściwą Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w celu aktualizacji danych.

Źródło: NIPiP