Webinarium: Powrót do pracy

Grupa LUX MED zaprasza na otwarte webinarium Pracodawców RP i LUX MED pt. „Powroty do pracy w czasie epidemii SARS-CoV-2″. Webinarium odbędzie się 22 maja o godz. 10.00

Dyskusja będzie prowadzona w oparciu o przygotowany przez Grupę Lux MED poradnik „Powroty do pracy w czasie epidemii SARS-CoV-2” i będzie dotyczyć:

  • drogi szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  • metod wpływających na bezpieczeństwo pracy w czasie epidemii SARS-CoV-2
  • dezynfekcji powierzchni w zakładzie pracy i przygotowania planu higieny
  • weryfikacji pracowników z grupy ryzyka
  • minimalizowania ryzyka poprzez zmiany w infrastrukturze
  • kwestii, na które warto zwrócić uwagę w umowach z podwykonawcami

Webinairum odbędzie się na platformie ClickMeeting, udział wymaga rejestracji. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod linkiem: https://pracodawcyrp880.clickmeeting.pl/powroty-do-pracy-w-czasie-epidemii-sars-cov-2/register?_ga=2.12351796.1074171383.1589793672-1590813154.1586593129

Zapis webinarium będzie dostępny na kanale Pracodawców RP na YouTube.