Ważne zmiany dla chorych z zaawansowanym rakiem piersi

Zjazd XXII PTOK zbiegł się z ogłoszeniem ważnych zmian dla pacjentek zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi. Od 1 września br. 2 inhibitory CDK 4/6 – rybocyklib i palbocyklib, w skojarzeniu z hormonoterapią są refundowane dla kobiet chorych na zaawansowanego hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi.

Nowotwór piersi charakteryzujący się brakiem nadekspresji receptora HER2 jest jednym z najczęściej występujących nowotworów piersi i może dotyczyć nawet 70% pacjentek.


W terapii chorych na zaawansowanego HER2-ujemnego hormonozależnego raka piersi, również w przypadku obecności przerzutów w wątrobie i płucach, stosowana jest najbardziej znana, powszechna od ponad kilkunastu lat hormonoterapia. Jej skuteczność, zgodnie z wynikami badań klinicznych, poprawiają innowacyjne leki z grupy inhibitorów CDK 4/6. Według aktualnych, europejskich zaleceń ABC4 w połączeniu z hormonoterapią stanowią one preferowaną opcję terapeutyczną w tym wskazaniu.

Obowiązujące zalecenia ABC4 lokują stosowanie cyklibów u pacjentek z zaawansowanym (w chwili rozpoznania lub nawrotowym) rakiem piersi, wcześniej nie otrzymujących leczenia lub leczonych wcześniej hormonoterapią, w skojarzeniu z fulwestrantem jak i inhibitorami aromatazy, zarówno w I-szej, jak i II-giej linii. Grupa kobiet, u której należy stosować chemioterapię w zaawansowanym hormonozależnym raku piersi systematycznie się kurczy – mówiła dr n. med. Barbara Radecka z Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskieg na XXII Kongresie PTOK.

Wyniki całkowitego przeżycia (OS) uzyskane w badaniu MONALEESA-7 przy zastosowaniu rybocyklibu, skojarzonego z terapią hormonalną u kobiet przed menopauzą w zaawansowanym stadium hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi opublikowano podczas kongresu ASCO w 2019 roku.

W panelu dedykowanym cyklibom, prowadzonym przez dr Radecką, onkolodzy rozmawiali o korzyściach płynących z leczenia pacjentów lekami z grupy inhibitorów CDK 4/6 oraz o swoich doświadczeniach związanych ze stosowaniem ich w praktyce klinicznej.

Eksperci omówili wyniki całkowitego przeżycia (OS) uzyskane w badaniu MONALEESA-7 przy zastosowaniu rybocyklibu, skojarzonego z terapią hormonalną w leczeniu kobiet chorych na zaawansowanego hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi. – Badanie MONALESA-7 jako pierwsze potwierdziło korzyść w zakresie przeżycia ogólnego przy zastosowaniu cyklibu. Badanie było prowadzone w grupie kobiet, które w chwili włączenia do badania były przed menopauzą. Ponadto warto wspomnieć, że to, co charakteryzuje leki w grupie inhibitorów CDK 4/6, to ich stosunkowo mała toksyczność – jest to niezwykle ważne jeśli mówimy o przewlekłym leczeniu, które ma być przyjazne dla chorej – podkreślała dr Radecka.

Zjazd XXII PTOK zbiegł się z ogłoszeniem ważnych zmian dla pacjentek zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi. Od 1 września br. 2 inhibitory CDK 4/6 – rybocyklib i palbocyklib, w skojarzeniu z hormonoterapią są refundowane dla kobiet chorych na zaawansowanego hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi.

Na ten moment czekaliśmy od lat. Podanie cyklibów pacjentkom w I-szej oraz II-giej linii leczenia to ogromny krok. Mamy jednak nadzieję, że grono pacjentek, które mogą skorzystać z tej wydłużającej ich życie terapii, będzie większe. My onkolodzy mamy jedno życzenie – aby leczyć jak najwięcej naszych pacjentów możliwie najskuteczniejszymi lekami – mówi dr Barbara Radecka.