W trakcie leczenia zmieniają się potrzeby.

Wraz z czasem trwania leczenia onkologicznego zmieniają się potrzeby chorych. Amerykańscy badacze sprawdzili w jaki sposób.

Pomimo postępu, większości chorych na zaawansowanego lub rozsianego raka płuca nie można nadal wyleczyć. Najczęstszym celem badań klinicznych prowadzonych w tej grupie chorych jest wydłużenie czasu przeżycia.

Amerykańscy badacze zapytali chorych, co w ich opinii jest najważniejsze – czy jest to tylko czas przeżycia, czy również jakość życia i możliwość samodzielnego funkcjonowania.

W pierwszej ankiecie 12% chorych uznało czas przeżycia za główny cel leczenia, 23% wskazało jakość życia, a 60% uznało oba czynniki za równorzędne. Osoby, dla których równorzędnym priorytetem były jakość życia i jego czas, w 90% podtrzymały swoje zdanie do ostatniej, trzeciej ankiety.

Ponad połowa osób, które na początku uznały czas przeżycia za główny cel leczenia, w kolejnych ankietach uznała inne aspekty za równie istotne. Blisko 1/4 badanych uznała ostatecznie jakość życia za jedyny i główny priorytet.

Cytowane badanie pokazuje dynamikę zmian priorytetów chorych na raka płuca otrzymujących paliatywne leczenie oraz wskazuje na konieczność prowadzenia podczas terapii wielokrotnych rozmów lekarza z chorym w celu spełnienia ich bieżących potrzeb.

źródło: ascopubs.org