W opinii ginekologów Braster może uzupełniać diagnostykę piersi

Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wydali opinię nt. użyteczności wyrobu medycznego „System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster – SYSTEM BRASTER®”, uznając go za badanie komplementarne, uzupełniające do USG i mammografii piersi.

W treści opublikowanej opinii, eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) zauważyli, że w sytuacji braku jednoznacznych rekomendacji dotyczących wykonywania badań przesiewowych raka piersi u kobiet w wieku poniżej 50 roku życia, badanie z wykorzystaniem SYSTEMU BRASTER® w połączeniu z badaniem ultrasonograficznym piersi, może stanowić interesujący algorytm diagnostyczny schorzeń piersi.

„Włączenie w przyszłości tej metody do algorytmu diagnostycznego schorzeń piersi stwarza nadzieję na zmniejszenie wciąż bardzo wysokiego odsetka fałszywie pozytywnych wyników uzyskiwanych w badaniu ultrasonograficznym” – czytamy w opinii Towarzystwa. Zdaniem ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, SYSTEM BRASTER® może stać się uzupełniającym narzędziem diagnostycznym w stosunku do USG czy mammografii.

Swoje stanowisko PTGiP opiera na wynikach badania THERMA-ALG (BRA/11/2014), które jako pierwsze na świecie oceniło metodę termografii kontaktowej według aktualnych standardów diagnostycznych, oraz na wynikach obserwacji własnych dokonanych przez autorów opinii. Obserwacje były realizowane przez grupę ekspertów, ginekologów oraz ginekologów onkologów, członków Towarzystwa.

Badaniu obserwacyjnemu PTGiP poddano 50 kobiet, które stosowały SYSTEM BRASTER® przez 12 tygodni. Badane oceniły, że Braster jest przyjazną i komfortową metodą samokontroli piersi w warunkach domowych. Co ważne, obserwacje – podobnie jak badanie THERMA-ALG – potwierdziły bezpieczeństwo termografii kontaktowej i nie wykazały  żadnych skutków ubocznych przy zastosowaniu tego produktu medycznego.

Kwadrans dla zdrowia piersi

SYSTEM BRASTER® wykorzystuje innowacyjną technologię termografii kontaktowej opracowaną przez polskich lekarzy i inżynierów. W metodzie tej wykorzystuje się tzw. efekt dermotermiczny, polegający na rejestrowaniu
z powierzchni skóry procesów biotermicznych, zachodzących w obserwowanych narządach wewnątrz ciała. Wiadomo, że komórki nowotworowe, w tym komórki raka piersi, charakteryzują się wyższym tempem metabolizmu. Dodatkowo w obrębie guza nowotworowego tworzy się gęsta sieć naczyń włosowatych, co prowadzi do powstania ognisk hipertermii (o podwyższonej temperaturze), które mogą być rejestrowane na powierzchni badanego narządu jako tzw. marker termiczny zmiany nowotworowej. Zmiany patologiczne w obrębie piersi podejrzewane o obecność nowotworu złośliwego mają wyższą temperaturę od miejsc zdrowych i na termogramach widoczne są jako barwne obszary.