W Kielcach powstał Ośrodek Leczenia Niepłodności

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w  Kielcach otwarto Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności. Jego utworzenie było możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia oraz środkom finansowym przekazanym prze Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Pary, które będą korzystały z pomocy nowego ośrodka wezmą udział w ministerialnym „Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”.

Wsparcie obejmie zarówno małżeństwa, jak i osoby pozostające w związkach partnerskich, borykające się z problemem niepłodności, która dotyczy obecnie ok. 20 procent populacji i została uznana za chorobę społeczną.

Dr hab. med. prof. UJK Wojciech Rokita – kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ zapewnił, że ośrodek zagwarantuje diagnostykę na  wysokim poziomie, a tym samym jego otworzenie jest niezwykle korzystne dla wszystkich mieszkańców regionu. Profesor szacuje, że rocznie z pomocy będzie mogło skorzystać około 2 tysięcy pacjentów. – Mamy nadzieję, że te pary, które się do nas zgłoszą osiągnął zamierzony efekt, czyli będą mogły mieć dziecko – stwierdził Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który podkreślił, że wszyscy pacjenci z diagnostyki i leczenia w nowym miejscu, będą mogli korzystać bezpłatnie. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z Ministerstwa Zdrowia.

Ośrodek składa się z części ambulatoryjnej: poradni lekarskiej i ambulatorium umożliwiającego diagnostykę laboratoryjną oraz ultrasonograficzną (oznaczenie hormonów płciowych i monitorowanie rozwoju pęcherzyka Graafa) oraz części seminologicznej ( określającej parametry nasienia mężczyzny).  Zespół będzie korzystał również ze zlokalizowanej w obrębie Kliniki Położnictwa i Ginekologii sali operacyjnej, gdzie możliwe będzie diagnozowanie niepłodności mechanicznej ( wady rozwojowe narządów rodnych wewnętrznych oraz nabyte zaburzenia drożności jajowodów) – poprzez zabiegi histerosalpingografii (wprowadzenie cewnika do jamy macicy poprzez, który podaje się kontrast, a następnie wykonuje zdjęcie rtg oceniające kształt jamy macicy i przebieg jajowodów) lub stosowanej w przypadkach trudniejszych diagnostycznie, laparoskopii (metoda ta polega na bezpośrednim wglądzie do jamy brzusznej za pomocą specjalnej kamery, umożliwiającej także leczenie operacyjne w wybranych przypadkach np. zrostów, wodniaków jajowodów lub ognisk endometriozy).
Pary leczące się w ramach programu będą mogły korzystać również z pomocy psychologa.

Utworzenie i doposażenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym było możliwe dzięki dotacjom z Ministerstwa Zdrowia i budżetu województwa świętokrzyskiego. Pieniądze przyznane zostały na sprzęt, roboty remontowo-instalacyjne oraz wyposażanie w meble.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Łączna kwota dotacji wyniosła ponad 3 miliony złotych, w tym dofinansowanie z resortu zdrowia to kwota ponad 2,5 miliona złotych, a z budżetu województwa świętokrzyskiego ponad 0,5 miliona.