W ICZMP coraz nowocześniej

Supernowoczesna sala operacyjna na potrzeby pacjentek ginekologicznych zostanie uruchomiona od kwietnia 2018 r. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Pozwoli to przede wszystkim na zwiększenie liczby zabiegów wykonywanych codziennie, co skróci kolejki do zabiegów planowych z zakresu ginekologii i w przyszłości chirurgii onkologicznej.

Ponadto wyposażenie sali w sprzęt dedykowany zabiegom laparoskopowym jest na najwyższym światowym poziomie, co powoduje, że jakość sprzętu przeznaczonego do ginekologicznych zabiegów laparoskopowych w ICZMP nie odstaje od wiodących ośrodków europejskich. Najlepszy sprzęt pozwala na osiągnięcie wyżyn jakości zabiegów jedynie w rękach ekspertów, którzy od lat pracują z oddaniem w ICZMP.

Ponadto sala daje ogromne możliwości w zakresie szkolenia nowych generacji ginekologów i chirurgów w zakresie laparoskopii, co daj nadzieje na zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej dla całego regionu.