Vit. B3 sposobem na poronienia ?

Zdaniem australijskich naukowców jednym z powodów częstych poronień oraz poważnych zaburzeń rozwoju płodu może być niedobór witaminy B3.

Badacze z Victor Chang Institute w Sydney poddali analizie DNA cztery rodziny, w których bardzo często występowały zarówno poronienia, jak i wady wrodzone (w tym serca, nerek, kręgosłupa czy podniebienia). W obrębie dwóch genów zidentyfikowano mutacje, w efekcie których u płodu powstawał niedobór dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD), substancji pełniącej istotną rolę w procesach oddychania komórkowego i niezbędnej do prawidłowego rozwoju narządów. W toku dalszych badań okazało się, że jej skutki można skutecznie obejść podając ciężarnym witaminę B3.

Naukowcy mają podwójny powód do radości, gdyż w jednym badaniu odkryli zarówno przyczynę, jak i rozwiązanie, w dodatku tak proste, jak podawanie witaminy. Ich odkrcie nazywane jest „podwójnym przełomem”.

Jednak specjaliści studza entuzjazm: wyniki badań trzeb jeszcze potwierdzić na większej grupie.W dodatku jak tłumaczy dr Katie Morris z University of Birmingham zastosowana w eksperymencie dawka witaminy B3 była 10-krotnie wyższa niż obecnie rekomendowana (tj. 18 mg/dobę). Nie znane są długofalowe działań niepożądanych tak znacznego przedawkowania niacyny.

źródło: BBC