VIII Konferencja Kardio-Prenatal

27.10.2017 w Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi odbędzie się kolejna Konferencja Kardio-Prenatal.

Inicjatorem konferencji jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej a patronat nad konferencją sprawują: Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Zakres merytoryczny konferencji obejmie: prenatalną diagnostykę kardiologiczną głównie w 3 trymestrze ciąży, dedykowaną nie tylko położnikom ale głównie neonatologom, celem ułatwienia im wdrożenia prawidłowego postępowania u noworodka „planowego” lub „pilnego”.

„W ciągu ostatnich kilku lat rozwój kardiologii prenatalnej spowodował, iż  neonatolodzy mogą być dzisiaj głównymi strategami w wielospecjalistycznej sztafecie o życie i zdrowie noworodka z wadą serca i mogą przyczynić się do przyśpieszenia lub opóźnienia leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego przed wystąpieniem objawów klinicznych. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć jak lepiej interpretować wyniki badań przedporodowych i stwarzać nowe, lepsze warunki do leczenia noworodków kardiologicznych, zapraszamy do udziału w konferencji” – zachęca prof. Maria Respondek –Liberska kierownik Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP i Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad ICZMP w Łodzi.

Głównymi prelegentami będą profesorowie z Instytutu Centrum Zdrowia Polski uczestniczący w trudnej sztafecie diagnostyki i leczenia płodu/noworodka z wadą wrodzoną serca.

Po wykładach i prezentacjach przypadków, w dyskusji podsumowującej spotkanie wezmą udział: prof. J. Białkowski – konsultant krajowego ds. kardiologii dziecięcej, prof. E. Helwich – konsultant krajowego do spraw neonatologii , prof. M. Borszewska-Kornacka przewodnicząca PTN oraz dr M. Grzesiak konsultant położnictwa i ginekologii, którzy nakreślą ramy pracy nowych zespołów lekarskich odpowiedzialnych za pacjenta z wadą serca przed, w trakcie i po porodzie.