Usunęli guz mózgu u przytomnej ciężarnej pacjentki

Neurochirurdzy z krakowskiego szpitala św. Rafała przeprowadzili wyjątkową operację: ze względu na ciążę usunęli guz mózgu nie stosując narkozy, a jedynie znieczulenie miejscowe i ze stałym, śródoperacyjnym monitoringiem mowy i ruchu. Lekarze zdecydowali się na takie rozwiązanie ponieważ w 22 tygodniu ciąży narkoza była zagrożeniem dla życia płodu u pacjentki.

Neurochirurgiczne operacje wybudzeniowe u kobiet w ciąży należą do rzadkości, nie tylko w naszym kraju.
fot. archiwum

U ciężarnej pacjentki wystąpiły przemijające zaburzenia mowy. Badania wykazały obecność rozległego guza lewej półkuli mózgu. Dodatkowa diagnostyka w oparciu o rezonans magnetyczny sugerowała, że nowotwór może ulec powiększeniu, stanowiąc zagrożenie życia chorej jeszcze przed rozwiązaniem ciąży. Dlatego zespół krakowskiej placówki podjął decyzję o niezwłocznej operacji.

„Celem tego zabiegu było usunięcie guza z zaoszczędzeniem funkcji rozumienia i generowania mowy.  Dlatego jeszcze przed operacją wykonaliśmy za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego mapowanie ośrodków korowych mowy w stosunku do położenia guza” – powiedział dr Ryszard Czepko ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Zdaniem lekarza ciągły, logiczny kontakt z chorą bez obecności dolegliwości bólowych umożliwił prawidłowe przeprowadzenie monitorowania ośrodków czuciowych i ruchowych mowy oraz bezpieczną resekcję guza mózgu z zachowaniem funkcjonowania tych ośrodków.
“Stały kontakt słowny z pacjentką utrzymywał neurologopeda. W obrębie bloku operacyjnego obecny był też ginekolog-położnik, który przed i po zabiegu wykonał badanie USG płodu”  –  dodał dr Czepko.
Pacjentka została wypisana do domu w 5 dniu po operacji, chodząca, w stanie bardzo dobrym, z minimalnymi, ustępującymi zaburzeniami mowy. Przebieg ciąży pozostał prawidłowy.

Neurochirurgiczne operacje wybudzeniowe u kobiet w ciąży należą do rzadkości, nie tylko w naszym kraju. Przeprowadzenie tej operacji odbyło się dzięki wielospecjalistycznej współpracy całego zespołu medycznego Szpitala św. Rafała, w tym: neurochirurgów, neuroanestezjologów, ginekologów, neurofizjologa, logopedy  oraz zespołu pielęgniarek neurochirurgicznych i anestezjologicznych.
Operacja odbyła się pod koniec lutego. Zabieg finansowany był z kontraktu z NFZ w ramach pakietu onkologicznego.