Teresa Dobrzańska-Pielichowska w zarządzie PZ

Dr Teresa Dobrzańska-Pielichowska, która znalazła się wśród pięciu laureatek plebiscytu Kobiety Medycyny 2017 została ponownie wybrana do zarządu Porozumienia Zielonogórskiego.

Przewodniczącym został ponownie Jacek Krajewski a jego zastępcami – oprócz Teresy Dobrzańskiej-Pielichowskiej Marek Twardowski oraz Wojciech Pacholicki. Sekretarzem jest Daniel Kowalczyk, skarbnikiem Adam Tomczyk, a członkami: Jarosław Krawczyk, Szymon Kopa, Anna Osowska, Aleksander Więcka, Mariusz Małecki, Włodzimierz Bołtruczuk, Jan Tumasz, Leszek Kryczka, Violetta Fiedler-Łopusiewicz.

Członkami komisji rewizyjnej są: Danuta Makowiecka, Marek Sobolewski oraz Beata Koszewska-Jóźwiak.