Technologia IA w badaniach USG płodu

Samsung Medison i Intel współpracują nad nowymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji (AI). Dwa z nich mają na celu usprawnienie pomiarów medycznych w położnictwie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa przyszłych matek i płodów, a także, potencjalnie, ratowanie życia.

Korzystając z Intel® Core™ i3 i zestawu narzędzi OpenVINO ™, rozwiązanie BiometryAssist ™ firmy Samsung Medison automatyzuje i upraszcza pomiary płodu. Natomiast LaborAssist™ automatycznie szacuje kąt ułożenia płodu podczas porodu, bez konieczności wykonywania inwazyjnych cyfrowych badań pochwy.

“BiometryAssist firmy Samsung Medison to użyteczne, na wpół zautomatyzowane narzędzie pomiarowe do monitorowania wzrostu płodu. Automatycznie wyszukuje ono obszar do badania i mierzy go, każdy parametr określając z poziomem powodzenia 97-99%. Tak wysoka skuteczność umożliwia jego zastosowanie w obecnej praktyce klinicznej z bardzo wysoką precyzją.”- Profesor Ja-Young Kwon, dr hab. na Oddziale Medycyny Matczyno-Płodowej, Wydział Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego Yonsei należącego do Yonsei University Health System w Seulu, Korea Południowa

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podczas gdy wskaźniki śmiertelności matek spadają, w 2017 r. około 295 000 kobiet zmarło podczas ciąży i porodu oraz w okresie poporodowym. Chociaż każda ciąża i poród są wyjątkowe, większości tych zgonów można było zapobiec. Badania przeprowadzone przez Perinatal Institute wykazały, że śledzenie wzrostu płodu ma zasadnicze znaczenie dla dobrej opieki położniczej i może pomóc w zapobieganiu urodzeniom martwym, gdy lekarze są w stanie rozpoznać ograniczenia wzrostu.

“W Intelu koncentrujemy się na tworzeniu i wdrażaniu technologii zmieniającej świat, która wzbogaca życie każdego człowieka na Ziemi. Współpracujemy z takimi firmami, jak Samsung Medison w celu zaadoptowania najnowszych technologii w sposób zwiększający bezpieczeństwo pacjentów i poprawiający pracę kliniczną. W tym przypadku koncentrujemy się na opiece zapewnianej podczas ciąży i porodu, gdy czas jest niezmiernie ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie procedury.”- Claire Celeste Carnes, Strategy Director, Health and Life Sciences, Intel.

BiometryAssist automatyzuje i standaryzuje pomiary płodu w około 85 mikrosekund za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając ponad 97-procentową dokładność. Pozwala to lekarzom spędzać więcej czasu na rozmowach z pacjentami, jednocześnie standaryzując pomiary, które w przeszłości okazały się trudne do określenia z najwyższą dokładnością. Dzięki BiometryAssist™, lekarze mogą szybko zweryfikować spójne pomiary dla dużej liczby pacjentów.

„Firma Samsung pracuje nad poprawą wydajności nowych funkcji diagnostycznych, a także usług opieki zdrowotnej. Zestaw narzędzi OpenVINO ™ Intel® Distribution okazał się wspaniałym sprzymierzeńcem w osiąganiu tych celów.” – Won-Chul Bang, Corporate VP, Head of Product Strategy Team, Samsung Medison.

Podczas porodu, rozwiązanie LaborAssist pomaga lekarzom, szacując kąt progresji płodu (AoP) i kierunek ułożenia głowy dziecka. Umożliwia to zarówno lekarzowi, jak i pacjentowi, zrozumienie opadania płodu i postępu porodu, aby określić jak najlepszą metodą odbioru noworodka. Podczas porodu zawsze występuje ryzyko, a spowolnienie postępu może spowodować problemy zdrowotne dla dziecka. Uzyskanie dokładniejszej progresji porodu w czasie rzeczywistym może pomóc lekarzom w określeniu najlepszego sposobu porodu i potencjalnie pomóc w zmniejszeniu liczby niepotrzebnych cięć cesarskich.

„LaborAssist™ zapewnia automatyczny pomiar kąta postępu, jak również informacje dotyczące kierunku ruchu głowy płodu i szacowanego miejsca, gdzie się on znajduje. Jest więc przydatny do wyjaśnienia pacjentowi i rodzinie, jak postępuje poród. Wykorzystuje do tego zdjęcia ultradźwiękowe, które pokazują zmianę położenia głowy podczas porodu. Oczekuje się, że będzie to bardzo pomocne w ocenie postępu porodu i w podejmowaniu decyzji dotyczących porodu.”- Prof. Oh Min Jeong, dr hab. Oh Min Jeong, Wydział Położnictwa i Ginekologii, Korea University Guro Hospital w Seulu, Korea Południowa.