Szpital Przyjazny Dziecku

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny (szpitalmadalinskiego.pl) po raz trzeci otrzymał prestiżowy tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku.

Po raz pierwszy Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny przeszedł pozytywną ocenę w zakresie spełnienia kryteriów Szpitala Przyjaznego Dziecku i poprawności realizacji programu „Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią” w 2007r.

Placówki medyczne przystępujące do realizacji programu w ramach inicjatywy Szpitala Przyjaznego Dziecku mają obowiązek prowadzenia szkoleń dla kadry managerskiej oraz personelu położniczego. Stosowane są narzędzia do samodzielnej oceny wdrażania programu „Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią”, a w momencie uzyskania tytułu SPD narzędzi umożliwiających monitoring dalszego przystosowywania się do realizacji projektu „10 Kroków…”. Każdy Szpital poddawany jest ocenie zewnętrznej i reocenie, potwierdzających czy placówka odpowiada kryteriom globalnym, a zatem czy w pełni spełnia warunki „Dziesięciu Kroków”. W kolejnych latach, placówki medyczne są regularnie, co 5 lat, kontrolowane w zakresie utrzymania niezbędnych standardów.

Od momentu wprowadzenia Inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” (SPD) przez UNICEF i WHO w latach 1991-1992do 2007 roku, prawie 20.000 placówek w 156 krajach na całym świecie uzyskało certyfikat. Głównym osiągnięciem wprowadzenia Inicjatywy był wzrost liczby kobiet karmiących piersią oraz spadek zachorowalności i umieralności dzieci we wszystkich regionach świata. To jest pierwsza, główna światowa inicjatywa dla karmienia piersią, która przekracza wszystkie narodowe, kulturowe, ekonomiczne i polityczne granice. Szacunkowo, ponad milion pracowników służby zdrowia, przeszło szkolenie na podstawie programu stworzonego przez WHO/UNICEF, tłumaczone na wiele języków.

Obecnie, na terenie m.st. Warszawy certyfikat tytuł ,,Szpitala Przyjaznego Dziecku” uzyskały 4 szpitale.