Szpital MSWiA zaprasza na badania prenatalne

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w szpitalu MSWiA w Warszawie realizuje bezpłatne badania prenatalne.

Program obejmuje badania nieinwazyjne:

  1. Badanie USG między 11-14 tygodniem ciąży (tzw. USG „genetyczne”) oraz badanie krwi, tzw. test PAPP-A
  2. Badanie USG między 20-24 tygodniem ciąży (tzw. „połówkowe”),

oraz (w razie konieczności)

  1. Badania inwazyjne – amniopunkcja i/ lub biopsja kosmówki z oceną kariotypu.

Program obejmuje wszystkie pacjentki ciężarne po ukończeniu 35 roku życia. Ponadto do programu kwalifikują się również te pacjentki, u których występuje chociaż jedno z poniższych wskazań:

  • Wystąpienie wady genetycznej u starszego rodzeństwa i/ lub wystąpienie wady genetycznej u ciężarnej lub ojca dziecka (w tym również nosicielstwo choroby jednogenowej)
  • Nieprawidłowości wykryte w dotychczasowych wynikach badań (w obecnej ciąży) mogące wskazywać na zwiększone ryzyko wystąpienia wad u płodu.

Badania wykonywane w naszej Klinice są zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników jak również londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (www.fetalmedicine.com) , a lekarze którzy je przeprowadzają posiadają wymagane kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie. Odpowiednie wyszkolenie zapewnia wiarygodność wyników ultrasonograficznych badań genetycznych w ciąży. Nasza Klinika dysponuje ponadto nowoczesnym aparatem USG z dostępną opcją 3D/4D.

Prawidłowo przeprowadzone badanie USG pozwala wykryć ponad 90% najczęściej występujących wad genetycznych oraz większość wad anatomicznych u płodu, w tym wady serca, kręgosłupa, układu moczowego czy mózgowia. Wczesna diagnostyka pozwala na wdrożenie prawidłowego postępowania, które niejednokrotnie wpływa na przebieg ciąży oraz życie dziecka po narodzinach.

Szczegóły dotyczące zapisów pod nr telefonu: 22 508 11 20 oraz na stronie Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Klinika gwarantuje dostępność terminów.

Więcej informacji: cskmswia.pl

 

Czytaj też:

Nowe badania przesiewowe