Szkolenia z profilaktyki raka szyjki macicy

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będą szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

INTENSYWNE SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

termin szkolenia – 16.10-27.10.2017 r.

Szkolenie odbędzie się w Szczecinie. Rekrutacja prowadzona jest przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1.

Zgłoszenia na szkolenie należy kierować na adres e-mail: w.surma@o2.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 91 425 35 03.