Szkolenia w ramach NPZChN

Rekrutację na szkolenia prowadzi Centrum Onkologii w Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie http://www.mz.gov.pl

Więcej informacji: tel. 22 546 31 02.

 1. Szkolenie dla lekarzy radiologów realizujących program profilaktyki raka piersi „mammografia skriningowa – raki interwałowe”
 • Termin szkolenia: 24 listopada 2017 r.
 • Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5
 • Termin rekrutacji: 16 października – 6 listopada 2017 r.

 

 1. Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych realizujących program profilaktyki raka szyjki macicy „cytodiagnostyka raka szyjki macicy” – kurs dla zaawansowanych
 • Terminy szkoleń: 24-25 listopada, 27-28 listopada, 4-5 grudnia, 8-9 grudnia 2017 r.
 • Miejsce szkolenie: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4 w Warszawie.
 • Termin rekrutacji: 2 października – 10 listopada 2017 r.

 

 1. Szkolenie dla lekarzy ginekologów „kolposkopia – kurs podstawowy dla realizatorów programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny”
 • Termin szkolenia: 27-28 października 2017 r.
 • Miejsce szkolenia: Sala Seminaryjna Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej UJCM, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków.
 • Termin rekrutacji: 3-20 października 2017 r.

 

Uwaga: Oryginały wszystkich dokumentów niezbędnych do przystąpienia do kursu należy przesyłać na adres:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,

 1. Roentgena 5, 02-781 Warszawa,

z dopiskiem: „Zakład Profilaktyki Nowotworów – Szkolenia”.