“Szczęśliwy pacjent” to nasz cel

“Misją naszego laboratorium jest „zadowolony pacjent” dlatego nieustannie doskonalimy nasze procesy, aby na końcu łańcucha działań – od wytworzenia materiału po implantację u pacjenta – móc czerpać satysfakcję ze skutecznego leczenia”- mówi mgr inż. Urszula Szałaj, pracownik naukowy Laboratorium Nanostruktur IWC PAN, doktorantka wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Czym zajmuje się laboratorium, w którym Pani pracuje?

Jedną z wiodących technologii w naszym laboratorium jest solwo- i hydro-termalna mikrofalowa synteza nanocząstek o ściśle kontrolowanej wielkości, np. nanocząstek hydroksyapatytu, tlenku cynku, nanokompozytów tlenku cynku z srebrem oraz miedzią, i innych. W przypadku hydroksyapatytu wytwarzamy nanocząstki o wielkości: 10±1, 13±2, 16±3, 22±3, 32±3, 42±4 nm o strukturze krystalicznej niemal identycznej z hydroksyapatytem zawartym w kościach i szkliwie zębowym.

Czy są jakieś inne metody, które można wykorzystać w nanomedycynie?

Najbardziej obiecującą metodą jest ultradźwiękowe osadzanie warstw nanocząstek na różnego rodzaju implantach medycznych, wykonanych z polimerów, metali, szkła, gładkich i porowatych. W ostatnich latach skupiliśmy się na zastosowaniu tej metody w nanomedycynie.

Jakie zastosowanie mogą mieć badania, które prowadzicie w laboratorium?

Specjalizujemy się w wytwarzaniu nanoproszków hydroksyapatytu do wypełnień ubytków kostnych, wszczepialnych bioaktywnych membran barierowych, jak również w nanoszeniu warstw hydroksyapatytowych na powierzchnię implantów przyśpieszających regenerację tkanki kostnej.

Co tak naprawdę jest waszym celem, do czego dąży zespół, w którym się Pani znajduje?

Misją naszego laboratorium jest „zadowolony pacjent” dlatego nieustannie doskonalimy nasze procesy, aby na końcu łańcucha działań – od wytworzenia materiału po implantację u pacjenta – móc czerpać satysfakcję z zadowolenia skutecznie leczonego pacjenta. Na chwilę obecną możemy cieszyć się zdrowiem kilkudziesięciu pacjentów weterynaryjnych (psów) leczonych z wykorzystaniem naszych technologii. Jednakże odbiorcą docelowym, dla którego chcielibyśmy wytwarzać nasze materiały jest człowiek. Każdego roku miliony ludzi na całym świecie doznaje uszkodzenia kości na skutek wypadków komunikacyjnych, sportowych, czy też przebytej choroby nowotworowej. Tradycyjne metody leczenia nadal wykorzystują przeszczepy autologiczne oraz alloprzeszczepy, które mają wiele wad jak np. ograniczona ilość tkanki, infekcje, zachorowalność po stronie dawcy.

Czyli można stwierdzić , że jesteście „lekiem” na problemy z jakimi boryka się społeczeństwo?

Dążymy do tego, aby być jednym z leków. Dzięki Projektowi KT – CePT II powstała możliwość wprowadzenia na rynek wyrobów medycznych do implantacji. Dotyczy to głównie pacjentów ze znacznymi ubytkami tkanki kostnej powstałych w skutek różnego rodzaju wypadków lub operacji onkologicznych oraz z zerwanymi więzadłami. Z rozwiązań mogą też skorzystać pacjenci cierpiący na paradontozę. Bardzo ważne jest zwalczanie infekcji bakteriami odpornymi na działanie antybiotyków. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów postanowiliśmy wdrożyć System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 13485 dedykowany dla producentów wyrobów medycznych chcących wykazać zgodność wyrobu medycznego z unijnymi przepisami prawa, a poprzez przeprowadzenie szeregu testów biozgodności wykazać ich skuteczność i bezpieczeństwo. Wytwarzanie wyrobów medycznych do implantacji wiąże się nie tylko z spełnieniem odpowiednich wymagań prawnych, ale również wykorzystaniem specjalistycznych linii technologicznych, czy zapewnieniem wysokiej czystości otoczenia procesów wytwórczych.

Co tak naprawdę kryje się za projektem CEPT II?

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II, który obecnie realizujemy stworzył nam szansę na realizację strategii „Szczęśliwy pacjent”. Środki pozyskane z projektu umożliwiają nam budowę specjalistycznych linii technologicznych oraz Clean Room (pomieszczeń czystych stanowiących idealne warunki do wytwarzania wyrobów medycznych) oraz zakup urządzeń badawczych. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta pozwoli naszemu laboratorium na poszerzenie współpracy z przemysłem oraz komercjalizację skutecznych, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie Nanomedycyny będących odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa.