Szczepienia studentów WUM

Od 11 stycznia 2021 r. rozpoczynają się szczepienia studentów naszej Uczelni, a od 18 stycznia 2021 r. nauczycieli akademickich niezatrudnionych w szpitalach, następnie pracowników administracyjnych.

Każdy członek społeczności WUM, który zgłosił chęć szczepienia, otrzyma na uczelniany adres e-mail informacje o dacie szczepienia i wyznaczonym punkcie szczepień.

W przypadku osób, które przystąpiły już do szczepienia w innym miejscu, uprzejmie prosimy o informację zwrotną do właściwego dziekanatu (studenci) lub na e-mail: szczepienia@wum.edu.pl (nauczyciele akademiccy niezatrudnieni w szpitalach i pracownicy administracyjni).

Szczepienia studentów – od 11 stycznia 2021 r.

Od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r.  

•    w Szpitalu Klinicznym ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2,  

•    w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4.

Od wtorku, 12 stycznia 2021 r. – w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii WUM przy ul. Binieckiego 6.

Od czwartku, 14 stycznia 2021 r.- w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM przy ul. Żwirki i Wigury 63a oraz w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Trojdena 2b.

Szczepienia pracowników badawczo-dydaktycznych – od poniedziałku 18 stycznia 2021 r.

Szczepienia pracowników administracji i pozostałych grup – zgodnie z harmonogramem pracownicy administracyjni będą szczepieni po kadrze akademickiej i studentach.

Listy rezerwowe

Zapraszamy nauczycieli akademickich niezatrudnionych w szpitalach oraz pracowników administracyjnych do zgłaszania się na listy rezerwowe. Zgłoszeń na listę rezerwową należy dokonywać na adres e-mail: listarezerwowa@wum.edu.pl, podając nr tel. kontaktowego oraz informację, do którego punktu szczepień są Państwo w stanie dotrzeć w ciągu godziny. Zgłoszenie się na listę rezerwową jest deklaracją stawienia się w wybranym punkcie szczepień w ciągu godziny od otrzymania telefonu z informacją o możliwości zaszczepienia z listy rezerwowej. UWAGA: na listę rezerwową mogą się zgłosić wyłącznie osoby, które dokonały uprzednio zgłoszenia chęci zaszczepienia i przesłały odpowiednie oświadczenie. Z listy rezerwowej możliwe będzie szczepienie w następujących punktach:

1. CM WUM Sp. z o.o. (punkty: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii ul. Bineckiego 6 i Centrum Dydaktyczne ul. Ks. Trojdena 2b);

2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4;

3. Szpital Kliniczny ks. Anny Mazowieckiej u. Karowa 2.

Więcej info na: https://www.wum.edu.pl/node/15391