Szczepienia chronią seniorów

W Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Portal Zaszczep się wiedzą (www.zaszczepsiewiedza.pl) pyta dr. n med. Przemysława Rzodkiewicza z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie o to, jak profilaktyka w postaci szczepień może wspierać zdrowie seniorów.

Proces starzenia się jest zjawiskiem niezwykle skompilowanym, wpływa na niego wiele czynników, takich jak na przykład warunki ekonomiczne i społeczne, w których dana osoba żyje. Dla lekarzy ważnym wskaźnikiem jest definicja Światowej Organizacji Zdrowia, a ona podaje, że senior to osoba po 60 roku życia. Ten okres możemy dalej podzielić na trzy etapy: starość wczesną, która trwa od 60 do 74 roku życia, późną od 75 do 89 i w końcu długowieczność, zaczynającą się, kiedy człowiek kończy 90 lat.

Czy seniorzy powinni się szczepić?

Tak, ale niestety pokutuje przekonanie, że szczepienia są tylko dla dzieci i dotyczą chorób wieku dziecięcego. To nie jest prawda, gdyż każdy, kto nie jest uodporniony, może na daną chorobę zakaźną zachorować. Statystycznie, co 10 osoba traci w ciągu swojego życia odporność na choroby, które przeszła lub przeciwko którym była zaszczepiona, lub, jak to ma miejsce w przypadku krztuśca, szczepienia należy regularnie powtarzać co kilka, kilkanaście lat. Dodatkowo osoby, które same nie zachorują, mogą zakażać innych, w tym dzieci, wnuki, niektóre zbyt małe, aby same być zaszczepione. O tym często mówi się w kontekście niemowląt, które w przychodni mogą zetknąć się z chorymi, niezaszczepionymi dziećmi i przez to same poważnie zachorować, ale zapomina się, że i osoby starsze mogą spowodować takie zakażenie u dzieci.

O jakich szczepieniach przede wszystkim powinni pamiętać seniorzy?

Ważna dla osób starszych jest ochrona przed grypą, więc nie wolno zapominać o szczepieniach przeciwko tej chorobie. Seniorzy, z racji wieku oraz chorób występujących u osób starszych i nasilających się z wiekiem, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość, choroby neurodegeneracyjne, znajdują się w grupie ryzyka. Oznacza to, że seniorzy bardziej narażeni są na ewentualne powikłania po zachorowaniu na grypę, zaś sam przebieg infekcji zapalnych u osób starszych też jest cięższy. Warto sprawdzić w miejscowym ośrodku zdrowia, gdyż niektóre samorządy prowadzą darmowe szczepienia przeciwko grypie dla osób od 50 roku życia. Ze względu na poważne powikłania seniorzy powinni pomyśleć też o szczepieniach przeciwko pneumokokom. Warto o tym porozmawiać z lekarzem prowadzącym.

Wspomniał pan doktor również o krztuścu.

Nawet jeśli senior został zaszczepiony przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, to zaleca się powtarzanie tego szczepienia raz na 10 lat, gdyż odporność z czasem się osłabia. Szczepienie to dobrze ilustruje również odpowiedź na pytanie: po co się szczepimy? Po pierwsze z przyczyn osobistych, dla własnego zdrowia, gdyż na przykład jesteśmy w grupie ryzyka lub planujemy egzotyczne wakacje. A po drugie ze wskazań epidemiologicznych- dla populacji lub inaczej: dla tych, z którymi się spotykamy, przebywamy. Jeśli jedna osoba się nie zaszczepi, a wszyscy wokół są zaszczepieni, to ryzyko zachorowania jest minimalne, ale jeśli takich osób jest więcej, to sytuacja staje się groźna dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być w ogóle zaszczepieni lub jeszcze nie mogą, jak wspomniany już noworodek. Dlatego mówiąc o ważnym aspekcie profilaktyki chorób zakaźnych, jakim są szczepienia, w tym szczepienia seniorów, nie zapominajmy, iż i dziadek i wnuczek szczepią się nie tylko z myślą o sobie, ale całej rodzinie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zaszczep się wiedzą to akcja informacyjna i edukacyjna prowadzona od 2015 roku. Jest przewodnikiem po wiarygodnych i sprawdzonych informacjach dotyczących szczepień. Rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.zaszczepsiewiedza.pl. Osoby stojące przed decyzją: „szczepić, czy nie szczepić?”, znajdą tu źródła wiedzy, sprawdzone przez autorytety wspierające akcję. Są wśród nich uznani eksperci oraz instytucje od lat zajmujące się wakcynologią, czyli nauką dotyczącą szczepień. Akcję „Zaszczep się wiedzą” wspierają: Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja Rozwoju Pediatrii, Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Centrum Medyczne Damiana, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.

Biuro prasowe „Zaszczep się wiedzą”

Karolina Zioło

e-mail: karolina.ziolo@msg.biz.pl