Sukces farmaceutki z Gdańska za oceanem

Dorota Wątróbska-Świetlikowska z Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajęła pierwsze miejsce za doniesienie plakatowe podczas międzynarodowej konferencji z zakresu technologii postaci leku (4th International Conference and Exhibition on Pharmaceutics and Novel Drug Delivery System), która odbywała się w San Antonio w Stanach Zjednoczonych 22-27 marca 2014 r.

Nagrodzony poster dotyczył badań nad zwiększaniem rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych leków.
fot. Archiwum GUMed
Nagrodzony poster dotyczył prowadzonych przez dr n. farm. Wątróbską-Świetlikowską i dr.n. farm. Marcina Płaczka badań nad możliwością zwiększenie rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych leków w układach biozgodnych przeznaczonych do pozajelitowego podania, takich jak emulsje submikronowe i wodne dyspersje lecytyny. Dodatkowo autorzy oceniali, czy zwiększenie ilości lecytyny jest kluczowe dla rozpuszczalności tych substancji.