Sukces absolwentki WUM

Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Absolwentów kierunku farmacja został rozstrzygnięty. Pierwsze miejsce zajęła praca wykonana przez Joannę Sajkowską, absolwentkę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W tegorocznym konkursie na najlepsze prace magisterskie zwycieżyła absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
fot. WUM
Podczas finału tegorocznego konkursu w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie prezentowane były najlepsze prace magisterskie z 10 wydziałów farmaceutycznych w Polsce. Zwyciężyła praca autorstwa absolwentki WUM pt.: „Poszukiwanie powiązań pomiędzy wariantami polimorficznymi wybranych genów a parametrami gospodarki kostnej i układu sercowo-naczyniowego. Molekularna analiza niektórych kompleksów witaminy D3”.
Pracę wykonano w Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej pod kierunkiem prof. Jacka Łukaszkiewicza.