Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i położnych

Specjalny program stypendialny ma zachęcać do studiowania pielęgniarstwa i położnictwa oraz do podejmowania pracy w tym zawodzie. Stypendia będą przyznawane przez ministerstwo zdrowia pod koniec studiów i przez pierwsze lata po podjęciu pracy. Program ma ruszyć w październiku, będzie on finansowany ze środków unijnych.

 – Wiem jak ważną rolę w procesie leczenia odgrywa opieka pielęgniarska, dlatego przygotowaliśmy ten system wsparcia żeby za kilka, kilkanaście lat w Polsce pielęgniarstwo było silne, mocne i rozwijało się w sposób ciągły. Chciałbym, żeby ten zawód – który jest pięknym zawodem, najbliższym pacjentowi – był doceniany w sposób adekwatny i odpowiedni – mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Konkurs dla uczelni

Konkurs skierowany do uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które wdrażają programy rozwojowe dla uczelni ukierunkowane na zwiększenie liczby absolwentów, oraz zakładają program wsparcia absolwenta. Wnioski można składać do 31 lipca 2018 r.

Uczelnia planująca złożyć wniosek o dofinansowanie będzie miała zapewnione indywidualne  wsparcie merytoryczne pracowników Ministerstwa Zdrowia w ramach inicjatywny STEP –Sprawdź Swój Ewentualny Projekt.

Więcej informacji, w tym ogłoszenie i regulamin, dostępne na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.

Wsparcie dla studentów:

  • stypendia dla najlepszych studentów (800 zł miesięcznie);
  • płatne praktyki zawodowe;
  • zajęcia dodatkowe;
  • zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania podczas praktyk.

Wsparcie dla absolwentów:

  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia w podmiotach leczniczych;
  • pomoc w znalezieniu i odbywaniu cyklu zawodowych szkoleń medycznych;
  • możliwość otrzymania dwuletniego stypendium w wysokości max. 1 000 zł brutto miesięcznie, pod warunkiem podjęcia pracy na etat w podmiocie leczniczym i udział w kursach.

Dodatkowe wsparcie finansowe otrzymają także doświadczone pielęgniarki, które będą mentorami dla osób dopiero wchodzących do zawodu.

Grupa docelowa:

  • studenci pielęgniarstwa i/lub położnictwa;
  • absolwenci pielęgniarstwa/lub położnictwa;
  • uczelnie kształcące pielęgniarki i/lub położne.

źródło: mz