Stypendia dla badaczek na wyciągnięcie ręki

Różnorodne perspektywy, talenty i koncepcje są niezwykle ważne dla rozwoju nauki i tworzenia rozwiązań, które przynoszą jednakowe korzyści całemu społeczeństwu, niezależnie od płci. Wyrównanie szans pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie kobiet do rozpoczęcia i kontynuacji pracy naukowej jest niezbędne dla budowania różnorodności w świecie nauki. Jednym ze sposobów umożliwiającym badaczkom rozwój kariery naukowej w wybranej dziedzinie są stypendia. Obecnie trwa nabór zgłoszeń do 22. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Aplikacje można składać do 15 kwietnia br. poprzez platformę www.forwomeninscience.com

Organizatorzy i partnerzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: Polski komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UNGC Network Poland zapraszają badaczki do aplikowania i dołączenia do prestiżowego grona stypendystek. Jury programu wyróżni i ogłosi jesienią nazwiska 6 utalentowanych kobiet, przyznając roczne stypendia: jedno stypendium magistranckie w wysokości 20 000 zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 000 zł i trzy stypendia habilitacyjne po 35 000 zł. Dotychczas, w ramach polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przyznano stypendia 111 wybitnym naukowczyniom.

Aplikacje do programu można składać przez platformę www.forwomeninscience.com. Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia. Przy ocenianiu aplikacji kandydatek Jury weźmie pod uwagę m.in. dotychczasowe osiągnięcia naukowe, oryginalność prowadzonych badań, nowatorskie podejście do zagadnienia oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.

W Polsce jest wiele utalentowanych badaczek. Powiększające się każdego roku grono stypendystek programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki pokazuje jak duży potencjał drzemie w kobietach. Naszym wspólnym zadaniem jest wspieranie młodych naukowczyń i likwidowanie barier na drodze do pełnego wykorzystania ich możliwości, a także popularyzacja ich często przełomowych osiągnięć naukowych. Oprócz rozwiązań systemowych, istotne jest wsparcie finansowe indywidualnych badaczek w postaci różnego rodzaju stypendiów czy grantów – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2023) nie osiągną 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Więcej informacji:www.lorealdlakobietinauki.pl iwww.facebook.com/LOrealPoland