Styl życia a antykoncepcja

Wpływ stylu życia na stopień zmniejszenia ryzyka rozwoju raka u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, poza ich podstawowym działaniem, zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory. Amerykańscy badacze postanowili sprawdzić, czy efekt ten jest modyfikowalny przez różne aspekty stylu życia: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, otyłość czy brak aktywności fizycznej.

Analizie poddano dane ponad 100 tysięcy kobiet, głównie w wieku pomenopauzalnym. Monitorowano zachorowania na raka piersi, trzonu macicy (endometrium), jajnika i jelita grubego. Grupę kontrolną stanowiły kobiety stosujące antykoncepcję krócej niż rok lub wcale. Pozostałe podzielono na te, które używały ją 1-4, 5-9 i powyżej 10 lat.

Zauważono, że zmniejszenie ryzyka rozwoju raka jajnika i raka endometrium było proporcjonalne do czasu stosowania antykoncepcji (z 35-40% większym ryzykiem wśród kobiet przyjmujących ją ponad dekadę). Styl życia nie wpływał istotnie na zmniejszenie ryzyka rozwoju raka jajnika.

Natomiast leki antykoncepcyjne najsilniej zmniejszały ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy wśród kobiet palących papierosy, otyłych i o małej aktywności fizycznej (odpowiednio o 53, 64 i 60%). W badaniu nie udowodniono związku pomiędzy stosowaniem środków antykoncepcyjnych a ryzykiem rozwoju raka piersi czy raka jelita grubego.

jamanetwork.com