Studia podyplomowe: Menedżer opieki geriatrycznej

Studia adresowane są do osób o silnej motywacji osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym, stanowiących lub chcących stanowić kadrę menedżerską w jednostkach ochrony zdrowia związanymi z opieką nad osobami starszymi.

Absolwent studiów będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu nauk behawioralnych z naciskiem na problematykę dotyczącą osób starszych. Będzie również znał podstawy prawno-organizacyjne medycyny oraz zasady organizowania opieki medycznej dla pacjenta starszego zgodnie z jego potrzebami. Będzie rozumieć zasady finansowania placówek medycznych w warunkach gospodarki wolnorynkowej i znaczenie marketingu usług medycznych oraz efektywnego zarządzania.

Wśród tematyki zajęć należy wymienić:

  • geriatria,
  • podstawy zarządzania placówką medyczną,
  • finansowanie opieki medycznej,
  • choroby wieku podeszłego (np. psychiatria, neurologia, onkologia),
  • formy terapii zajęciowej,
  • zasady odżywiania ludzi w wieku podeszłym.

I edycja studiów zaplanowana jest od października 2017 r. do czerwca 2018 r. – 2 semestry.

Koszt: 2450 zł za semestr

By rekrutować na studia podyplomowe, wymagane jest wyższe wykształcenie minimum na poziomie licencjata.

Informacji udziela: dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska, tel.  601 75 02 66,

mail: dagmara.gawel-dabrowska@umed.wroc.pl.

Informacje dotyczące rekrutacji: https://www.umed.wroc.pl/podyplomowe-menedzer-opieki-geriatrycznej