Stres zwiększa ryzyko choroby Alzheimera

Według doniesień z czasopisma „Alzheimer Disease&Associated Disorders” stres w dojrzałym wieku może przyczyniać się do rozwoju i pogłębiania zaburzeń o charakterze otępiennym.

W analizie przeprowadzonej przez naukowców z nowojorskiego Albert Einstein College of Medicine and Montefiore Health System, zbadano dane pozyskane od 507 pacjentów uczestniczących w projekcie Einstein Aging Study (EAS). Pacjenci – mieszkańcy nowojorskiej dzielnicy Bronx – rekrutowani byli od 1993 roku i co roku przechodzili ocenę kliniczną i testy neuropsychotyczne. Oceniano też ich działania podejmowane w codziennym życiu. Dodatkowo, od 2005 roku dokonywano oceny stresu odczuwanego przez uczestników z wykorzystaniem Skali Odczuwanego Stresu, czyli  Perceived Stress Scale (PSS). W momencie wykonywania pierwszych testów oceniających poziom stresu wszyscy uczestnicy badania byli wolni od łagodnych zaburzeń poznawczych (tzw. fazy aMCI).

Następnie pacjenci przez kolejne lata (średnio 3,6 roku) uczestniczyli w kolejnych testach PSS oraz badaniach oceniających funkcje neuropsychotyczne. Okazało się, że u 71 osób z grupy badawczej zdiagnozowano w czasie badania zaburzenia poznawcze i co więcej powiązano ich wystąpienie z poziomem stresu odczuwanym przez uczestników badania. Każdy wzrost poziomu stresu w 5-punktowej skali PSS zwiększał ryzyko wystąpienia aMCI o 30 proc.!

Pacjenci, u których odnotowano najwyższy poziom stresu, byli blisko 2,5-krotnie bardziej narażeni na rozwój zaburzeń poznawczych niż seniorzy o niskim poziomie stresu.