STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej

Pielęgniarki walczą o pozycję swojego zawodu – skierowały w tej sprawie petycję do prezydenta RP, premier Beaty Szydło, ministra zdrowia oraz posłów i senatorów RP. Podpisało się pod nią już ponad 3,5 tys. osób.

„Zwracamy się z żądaniem szybkiego naprawienia oczywistej niesprawiedliwości, którą odbieramy jako deprecjację zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce” – czytamy w petycji.

Pielęgniarki i położne domagają się zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Uważają, że stawki, które zostały ustalone dla tej grupy zawodowej niesprawiedliwie zrównują płacę minimalną niezależnie od poziomu wykształcenia.

W ustawie ogłoszonej w dniu 1 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473) zrównano najniższe wynagrodzenie zasadnicze:

  1. pielęgniarki/położnej,
  2. pielęgniarki/położnej z tytułem licencjata,
  3. pielęgniarki/położnej z tytułem magistra pielęgniarstwa/położnictwa,
  4. opiekuna medycznego.

Wobec powyższego podstawowe założenie ustawy, a mianowicie uzależnienie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego „od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji)”, nie zostało zrealizowane” – czytamy w petycji.

Petycję można znaleźć pod adresem:  www.petycjeonline.com