Start teleopieki dla Seniorów w Warszawie

W Warszawie ruszył system teleopieki. Pierwszy zestaw czyli opaskę z przyciskiem SOS monitorującą funkcje życiowe wraz z tabletem podłączonym do systemu pomocy medycznej przekazano pani Czesławie, która ma 73 lata i mieszka na warszawskiej Woli.

„Z@OPIEKOWANI” to pilotażowy projekt obejmujący kompleksowe wsparciedla  mieszkańców Warszawy w wieku powyżej 60 lat.  Są to usługi opiekuńcze świadczone w domach seniorów, połączone z teleopieką wykorzystującą nowe technologie i wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa, uzupełniane wsparciem wolontariuszy. Wartość projektu to blisko 1 mln zł, finansowane ze środków unijnych.  Koordyntorem z ramienia m.st.Warszawy jest Małgorzata Nawrot z Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej Biura Pomocy i Projektow Społecznych.

W etapie pilotażowym, weźmie udział docelowo 40 Seniorów z całej Warszawy, wytypowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Celem projektu jest to, aby teleopieka stała się nieodłączną częścią oferty pomocy dla osób niesamodzielnych, korzystających z usług opiekuńczych w Warszawie. Dzięki temu  osoby, wymagające stałej pomocy, będą mogły bezpiecznie mieszkać w swoich własnych domach.