Sprawdź czy pielęgniarka ma prawo wykonywania zawodu

Joanna Rawik

Każdy może zweryfikować uprawnienia wskazanej osoby do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Można to zrobić w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych (CRPiP).  

Dostęp do platformy jest otwarty dla każdego, a sama procedura jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać imię i nazwisko, pesel lub numer prawa wykonywania zawodu osoby, którą chcemy poddać weryfikacji. Sprawdzenia można dokonać za pośrednictwem Internetu pod adresem – http://nipip.pl/weryfikacja-pwz/

Informacje te są szczególnie niezbędne dla pracodawców, który musi mieć pewność, że zatrudnia osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej. Zgodnie z art. 86 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej pracodawca zatrudniający osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielenia świadczeń – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

„Większość pracodawców przed zatrudnieniem pracownika dokonuje przeglądu wiadomości o kandydacie. Pielęgniarki i położne cieszą się wysokim wskaźnikiem zaufania społecznego – przez co niewiele osób zakłada, że osoba zgłaszająca się do pracy może podszywać się pod wykwalifikowanego pracownika i nie posiadać prawa wykonywania zawodu. Zarówno pacjent, jak i pracodawca mają możliwość sprawdzenia czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej mówi Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

To także doskonałe narzędzie dla osób, które korzystają z osobistej pomocy pracowników medycznych w swoich domach, system wyłapuje bowiem osoby, które świadczą usługi  opiekuńcze i medyczne bez odpowiedniego wykształcenia.

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich oraz uniknąć sytuacji, które mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu – przez nieodpowiednią opiekę medyczną osób do tego niewykwalifikowanych. Dlatego przed zatrudnieniem można dokonać weryfikacji zawodowej. Informacje na temat danych oraz liczby pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia są gromadzone i na bieżąco aktualizowane.