Sprawdź czy masz zespół słabości

Eksperci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zapraszają na bezpłatne badania osoby podejrzewające u siebie lub swoich bliskich tzw. zespół słabości.

Badania odbywają się w ramach międzynarodowego projektu FOCUS. Jego celem jest zmniejszenie obciążenia zespołem słabości w populacji osób w wieku podeszłym w Europie. Biorący udział w międzynarodowym projekcie naukowcy nie tylko wypracowują zasady postępowania w aspekcie klinicznym (wytyczne oparte na dowodach naukowych), ale także społecznym. Ponadto dookreślają zasady wsparcia ze strony decydentów i organizacji pozarządowych (NGO).

Specjaliści związani z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu prowadzą aktualnie nabór pacjentów, którzy bezpłatnie skorzystają z badań, porad i opieki specjalistów dietetyki i fizjoterapii. Zgłoszenia chętnych przyjmuje mgr Aneta Soll pod nr telefonu 783 221 961.