Spotkania po mastektomii

Na początku października w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” odbyło się Spotkanie Edukacyjne poświęcone kobietom po mastektomii. Była to realizacja zadania projektowego w ramach programu Erasmus+, projektu PoMasto „Powrót do życia społecznego kobiety po mastektomii”.

Celem projektu PoMasto jest zwiększenie świadomości i wrażliwości kadry medycznej jak również zwiększenie ich kompetencji z zakresu nowych rozwiązań psycho – medycznych, umiejętności „miękkich” – interpersonalnych, w celu poprawy jakości życia kobiet po mastektomii, w tym ich całkowitego powrotu do aktywnego, pełnowartościowego funkcjonowania w społeczeństwie. Dalszy rozwój doskonalenia zawodowego, czy opracowanie modeli opieki pozwoli na wykonywanie czynności zawodowych w lepszym stopniu, co bezpośrednio przełoży się na komfort i jakość życia pacjentek nie tylko bezpośrednio po operacji i w okresie rekonwalescencji, ale również w okresie późniejszym, związanym z powrotem do normalnego życia.

W ramach projektu odbywają się szkolenia i warsztaty, których celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentką po mastektomii, obejmujące między innymi innowacyjne podejście do leczenia przy użyciu nowych metod rehabilitacji (np. grupowa opieka psychologiczna) oraz edukacja społeczeństwa (warsztaty, pikniki) mają wpływ na rozwój nowej spersonalizowanej terapii kobiet. Rezultaty projektu – materiały szkoleniowe (mini poradnik, ulotki) oraz platforma e-learningowa stworzona przez partnerów projektu, będą pomocne dla personelu medycznego oraz kobiet po mastektomii. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk między partnerami zagranicznymi jest doskonałym rozwiązaniem, które wzmacnia ideę projektu.

W ramach wydarzenia, które odbyło się w ICZPM uczestnicy wysłuchali wykładów specjalistów zajmujących się opieką kobiet po mastektomii m.in. ze Szpitala im. Kopernika w Łodzi, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy (partner w projekcie), Gabinetu Fizjoterapii „OD NOWA”.

Strona internetowa projektu PoMasto www.pomasto.eu Koordynatorem projektu jest mgr Edyta Milewska, tel. 42 271 16 06