Sport to zdrowie

Międzynarodowy Dzień Sportu został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Zdaniem ONZ sport to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także nauka cierpliwości i współpracy w grupie. Dzięki wspólnym rozgrywkom zacierają się granice między krajami i narodami. Sport dowartościowuje młodych ludzi, promuje zdrowy tryb życia oraz pogłębia znaczenie wartości, za jakimi opowiada się ONZ: równość, wzajemny szacunek i zasady fair play.

Dowodów na dobroczynne działanie sportu jest mnóstwo. Zalecenia WHO mówią, że powinny przeznaczać na ćwiczenia co najmniej 60 minut dziennie.

Chińskie ćwiczenia wpływają pozytywnie na serce