Specjalistki wyróżnione w Pradze

Praca zespołu Kliniki Pediatrii UM wyróżniona podczas 50. Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Gastrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci W Pradze. Uniwersytet Medyczny w Lublinie reprezentowały Prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska, Pani Prof. Wanda Furmaga-Jabłońska i dr Paulina Krawiec.

Coroczne zjazdy ESPGHAN są ważnym wydarzeniem naukowym w środowisku pediatrów i gastroenterologów dziecięcych, okazją do pogłębienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń. W tym roku w konferencji wzięło udział 4 542 naukowców i lekarzy z 96 krajów z całego świata.

Głównym punktem programu zjazdów ESPGHAN jest prezentacja wyników własnych prac naukowych. Od kilku lat pracownicy Kliniki Pediatrii aktywnie biorą udział w tym kongresie, a podczas 49. Zjazdu ESPGHAN pracy “Serum hepcidin concentration in children with inflammatory bowel disease” została przyznana nagroda “Winner of Poster Award” w sesji Gastroenterology: Inflammatory Bowel Disease.  W tym roku do prezentacji zakwalifikowano 839 nadesłanych prac, w tym dwie z Kliniki Pediatrii UM w Lublinie. Praca Zespołu Pani Profesor Elżbiety Pac-Kożuchowskiej „The NOD2/CARD15 and ABCB1/MDR1 genes polymorphism in children with inflammatory bowel disease” została wyróżniona przez komitet naukowy zjazdu i zaprezentowana jako Poster of distinction.

W czasie konferencji odbywały się wykłady plenarne i sesje tematyczne z udziałem światowej sławy naukowców, którzy zaprezentowali aktualne trendy badań naukowych z zakresu gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci. Ponadto w czasie trwania zjazdu zorganizowano zaawansowany kurs z zakresu diagnostyki i leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci, a w „Strefie Endoskopowej” przeprowadzono praktyczne szkolenia doskonalenia umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych technik endoskopowych.