Brokuły niszczą raka piersi

Jak wynika z amerykańskich badań, składnik brokułów może znaleźć zastosowanie w prewencji i leczeniu raka piersi – hamuje procesy odnawiania się komórek macierzystych.


Badacze  analizowali wpływ obecnego w brokułach sulforafanu na komórki macierzyste raka piersi.
Badanie prowadzono na komórkach ludzkiego raka sutka oraz na myszach, którym przeszczepiono te komórki nowotworowe. Okazało się, że u myszy codzienne wstrzykiwanie sulforafanu wyeliminowało komórki macierzyste raka sutka,a  także przeszczepianie komórek pobranych z guza kolejnym myszom nie prowadziło już do rozwoju nowotworu.

Związek spowodował też znaczny spadek liczebności komórek macierzystych raka w hodowlach laboratoryjnych.
Analizy biochemiczne wykazały, że działanie sulforafanu polega na hamowaniu procesów samoodnowy komórek macierzystych raka piersi, co prowadzi do spadku ich liczebności, a w końcu do ich eliminacji. Przeprowadzone badanie  rodzi nadzieję na to, iż wiedzę tę będzie można wykorzystać w prewencji, a także terapii raka piersi.

 

Źródło:IŻŻ