RZS- nie rezygnuj!

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) potrafi wywrócić życie do góry nogami. Kiedy pojawia się przewlekły ból i zmęczenie, problemy związane z dostaniem się do lekarza specjalisty, a potem częste pobyty w szpitalu oraz trudności w dostępie do innowacyjnych metod leczenia, życie osób z RZS staje się wyjątkowo trudne, a codzienność z chorobą uporczywa dla nich samych, a także ich bliskich. Dlatego, w obchodzonym co roku 12 października, Światowym Dniu Reumatyzmu, rozpoczyna się edukacyjna kampania społeczna pt.: „RZS – nie rezygnuj”.

Kampania „RZS – nie rezygnuj” ma na celu poznanie kluczowych i wciąż niezaspokojonych potrzeb chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, które ograniczają, bądź uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Następnie podjęte zostaną działania zmierzające do wprowadzenia rozwiązań uwzględniających te potrzeby wraz z kampanią informacyjną.

Chorzy z RZS nie muszą iść na kompromis, nie muszą rezygnować z normalnego życia przyjemności dnia codziennego, podróżowania, nie muszą godzić się na ograniczenia i wyrzeczenia, nie muszą się bać, cierpieć fizycznie i psychicznie. Współczesna medycyna daje im różne możliwości szczęśliwego, pełnego, swobodnego i godnego życia z chorobą, a rosnąca z roku na rok świadomość społeczna, a także większe zrozumienie po stronie pracodawców, stwarza coraz to nowe możliwości, także w aspekcie zawodowym. Kluczowe w życiu chorych z RZS jest wczesne zrozumienie powagi sytuacji. Chory, korzystając z możliwości, które aktualnie gwarantuje system zdrowia w Polsce, powinien móc funkcjonować na tyle sprawnie, aby nie musieć wycofywać się z dotychczasowych swoich ról rodzinnych i społecznych. Tylko czy rzeczywiście tak jest? To właśnie zostanie zweryfikowane w ramach kampanii „RZS -nie rezygnuj”.

Kampania „RZS -nie rezygnuj” realizowana jest w partnerstwie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Reumatyków REF. W ramach zaplanowanych działań przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza aktualnej sytuacji chorych z RZS. Na tej podstawie podjęte zostaną działania edukacyjne skierowane zarówno do chorych jak i całego społeczeństwa, w tym osób związanych z systemem ochrony zdrowia, ekspertów i środowiska medycznego.

Kampania edukacyjna „RZS-nie rezygnuj” realizowana jest przez agencję KnowPR przy wsparciu firm Eli Lilly Polska i Synexus Polska.