Rzecznik przypomina o refundacji dla małych diabetyków

mw

Do Rzecznika Praw Dziecka docierają ostatnio doniesienia o trudnościach rodziców z uzyskaniem od lekarzy zleceń na wyroby medyczne dla dzieci chorych na cukrzycę typu 1.

W związku z tym Rzecznik wystąpił do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o analizę problemu oraz przekazanie informacji o ewentualnych działaniach w tej sprawie.

Rzecznik wystąpił także do Prezesa NRL o rozważenie zamieszczenia komunikatu dla lekarzy o zmianach w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz kryteriów przyznawania wyrobów dedykowanych dzieciom chorym na cukrzycę typu 1.

W wystąpieniu RPD mowa jest o refundowanym od 3 marca 2018 r., Systemie Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT). System ten daje pełen obraz glikemii i umożliwia śledzenie epizodów hipo- i hiperglikemii i pozwala śledzić stężenie glukozy we krwi dziecka przez całą dobę, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego chorego dziecka.

źródło: rpd