Ryzykowne uderzenia gorąca

Długotrwale utrzymujące się uderzenia gorąca u kobiet po menopauzie zwiększają ryzyko raka piersi – wykazali naukowcy z Kalifornii.

U kobiet w okresie menopauzy często występują objawy naczynioruchowe takie jak uderzenia gorąca, czy poty nocne. Opublikowane do tej pory badania dostarczały sprzecznych informacji dotyczących związku pomiędzy występowaniem uderzeń gorąca i zachorowaniem na raka piersi.

Naukowcy z Kalifornii postanowili sprawdzić, jaki wpływ na zachorowanie na raka piersi mają przetrwałe objawy naczynioruchowe. W tym celu przeanalizowano obecność przetrwałych objawów naczynioruchowych w grupie blisko 26 tysięcy kobiet w wieku 50-79 lat, które nigdy nie stosowały hormonalnej terapii zastępczej. W trakcie prawie osiemnastoletniej obserwacji 1399 kobiet zachorowało na raka piersi.

Wykazano, że kobiety z przetrwałymi objawami naczynioruchowymi (utrzymującymi się powyżej 10 lat) miały wyższe ryzyko zachorowania na raka piersi niż kobiety, które nigdy nie miały takich objawów (względne ryzyko 1,13).

Nie wykazano natomiast, aby kobiety te miały wyższe ryzyko zgonu z powodu raka piersi.

Dodatkowo w badaniu potwierdzono, że ryzyko raka piersi jest wyższe u kobiet spożywających alkohol (względne ryzyko 1,26) oraz u kobiet, które nigdy nie rodziły dzieci (względne ryzyko 1,24).

journals.lww.com