REGULAMIN PLEBISCYTU „KOBIETY MEDYCYNY 2018”

 1. Organizatorzy i cele
 1. Organizatorem plebiscytu Kobiety Medycyny 2018 jest firma Portale Medyczne Sp. z o.o., wydawca serwisu internetowego Portale Medyczne z siedzibą w Warszawie.
 2. Celem plebiscytu jest promowanie i wspieranie aktywności oraz sukcesów zawodowych kobiet w Polsce w sektorze ochrony zdrowia.
 3. Patronat honorowy nad konkursem objęli:

– Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

– Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

– Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

– Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

– Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM

– Fundacja „Porozumienie bez Barier”.

– Europejska Unia Kobiet

– Federacja Suplementów

– Fundacja „Porozumienie Bez Barier”

– Fundacja Kobieca eFka

 

PATRONATY MEDIALNE

– WPROST

– Wirtualna Polska ABC Zdrowie

– portal „Kliknij w zdrowie”

– Magazyn Pielęgniarki i Położnej

 1. Przebieg plebiscytu
 1. Redakcja Portali Medycznych ogłasza listę kandydatek do tytułu Kobiet Medycyny 2018. Sylwetki kandydatek wraz z uzasadnieniem nominacji są prezentowane na stronie internetowej www.kobietymedycyny.pl
 2. Wśród kandydatek nie mogą znaleźć się laureatki ubiegłorocznej edycji konkursu (uplasowane na pozycjach od 1 do 5).
 3. Na stronie www.kobietymedycyny.pl zamieszczony jest formularz do głosowania na kandydatki. Każdy internauta może oddać 3 głosy na – jego zdaniem – najbardziej aktywne i skuteczne kobiety w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeden głos na jedną kandydatkę). Uwaga! Prawidłowość przebiegu głosowania internetowego będzie weryfikowana.
 4. Głosowanie trwa od 8 marca (godz. 00.00) do 16 kwietnia 2018 r. (do godz. 24.00).

III. Ogłoszenie wyników i nagradzanie laureatek

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi 17 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych www.portalemedyczne.pl oraz www.kobietymedycyny.pl
 2. Pięć kandydatek, które uzyskają największą liczbę głosów, otrzyma pamiątkowe dyplomy oraz upominek, zwyciężczyni Plebiscytu dodatkowo otrzyma statuetkę.
 3. Wręczenie dyplomów i upominków nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w maju 2018 roku.
 4. Na stronach internetowych www.portalemedyczne.pl i www.kobietymedycyny.pl oraz na kanele Portali Medycznych na YouTube ukażą się relacje z Gali finałowej.
 1. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.