REGULAMIN PLEBISCYTU „KOBIETY MEDYCYNY 2017”

I. Organizatorzy i cele

 1. Organizatorem plebiscytu Kobiety Medycyny 2017 jest firma Portale Medyczne Sp. z o.o., wydawca serwisu internetowego Portale Medyczne z siedzibą w Warszawie.
 2. Celem plebiscytu jest promowanie i wspieranie aktywności oraz sukcesów zawodowych kobiet w Polsce w sektorze ochrony zdrowia.
 3. Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM

Polskie Amazonki – Ruch Społeczny

Rada Polek

Fundacja „Porozumienie bez Barier”.

II. Przebieg plebiscytu

 1. Redakcja Portali Medycznych ogłasza listę 30 kandydatek do tytułu Kobiet Medycyny 2017. Sylwetki kandydatek wraz z uzasadnieniem nominacji są prezentowane na stronie internetowej www.kobietymedycyny.pl
 2. Wśród kandydatek nie mogą znaleźć się laureatki ubiegłorocznej edycji konkursu (uplasowane na pozycjach od 1 do 5). Laureatki te mają natomiast prawo zgłoszenia redakcji swoich kandydatur do bieżącej edycji konkursu – Kobiety Medycyny 2017.
 3. Na stronie www.kobietymedycyny.pl zamieszczony jest formularz do głosowania na kandydatki. Każdy internauta może oddać 3 głosy na – jego zdaniem – najbardziej aktywne i skuteczne kobiety w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeden głos na jedną kandydatkę).
 4. Głosowanie trwa od 8 marca (godz. 00.00) do 14 kwietnia 2017 r. (do godz. 24.00).

III. Ogłoszenie wyników i nagradzanie laureatek

 1. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi pod koniec maja 2017 r. na stronach internetowych www.portalemedyczne.pl oraz www.kobietymedycyny.pl oraz podczas uroczystej Gali
 2. Pięć kandydatek, które uzyskają największą liczbę głosów, otrzyma pamiątkowe dyplomy i zestawy upominków ufundowane przez markę Pharmaceris.
 3. Wręczenie dyplomów i upominków nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w maju 2017 roku.
 4. Na stronach internetowych www.portalemedyczne.pl i www.kobietymedycyny.pl oraz na kanele Portali Medycznych na YouTube ukażą się relacje z Gali finałowej.

IV. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.