Refundacja leku dla chorych na raka piersi

Dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Zdrowia pacjentki z rakiem piersi HER2 dodatnim uzyskają łatwiejszy dostęp do nowoczesnego i skutecznego leczenia zgodnego z międzynarodowymi standardami.

W opublikowanym 26 czerwca br. projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r. znalazł się biopodobny trastuzumab produkowany przez firmę Amgen (lek referencyjny to Herceptyna).

Trastuzumab firmy Amgen otwiera „epokę” biopodobnych przeciwciał w polskiej onkologii.
W Polsce trastuzumab jest obecnie dostępny w ramach programów lekowych „Leczenie raka piersi” – gdzie jest stosowany we wczesnej postaci raka piersi zarówno w okresie przed- jak i po leczeniu operacyjnym, oraz do leczenia choroby przerzutowej a także w ramach programu „Leczenie zaawansowanego raka żołądka”.

Firma Amgen z dużą satysfakcją przyjęła decyzję Ministerstwa Zdrowia, która dzięki oszczędnościom dla systemu ochrony zdrowia może przyczynić się do poprawy dostępu do innowacyjnych metod leczenia a także zwiększenia dostępu do skutecznego leczenia agresywnej formy HER2 dodatniego raka piersi dla polskich pacjentek cierpiących na te chorobę.

Firma Amgen, wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie rozwoju i produkcji terapii innowacyjnych czynnie działa na rzecz poprawy szans na skuteczne leczenie pacjentów cierpiących na ciężkie choroby. Potwierdzona badaniami wysoka jakość tworzonych przez Amgen leków biopodobnych to efekt czterdziestoletnich badań i produkcji w obszarze biotechnologii, wieńczonych wieloma sukcesami we wprowadzaniu nowych leków na rynek.